Hz. Peygamber'in (s.a.v) Hayatı ve Şahsiyeti-Siyasi ve Askeri Mücadeleleri

Anasayfa » Kitaplar » Hz. Peygamber'in (s.a.v) Hayatı ve Şahsiyeti-Siyasi ve Askeri Mücadeleleri

Kitap Hakkında

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: 20px;">Bel&acirc;z&uuml;r&icirc; III. asrın en &ouml;nemli tarih&ccedil;ilerinden biri sayılır ve o, ger&ccedil;ekten &lsquo;fetih tarih&ccedil;ilerinin en meşhuru&rsquo; unvanını hak etmiştir. Bel&acirc;z&uuml;r&icirc;&rsquo;nin ve onun&nbsp;<em>Kit&acirc;b&uuml; C&uuml;mel min Ens&acirc;bi&rsquo;l-Eşr&acirc;f&nbsp;</em>adlı eserinin İsl&acirc;m tarihinde tartışılmaz bir yeri vardır. Bel&acirc;z&uuml;r&icirc; bu kitabında sosyal ve iktisad&icirc; tarihi yazmış ve bunlara asker&icirc; ve siyas&icirc; tarihten daha fazla &ouml;nem vermiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: 20px;">Hz. Peygamber&rsquo;in (sallall&acirc;hu &lsquo;aleyhi ve sellem) Ben&icirc; Adn&acirc;n&rsquo;ın ve diğer insanların efendisi olması hasebiyle Bel&acirc;z&uuml;r&icirc; kitabının birinci cildini, İsl&acirc;m&rsquo;dan &ouml;nce Arapların durumuna dair bir mukaddime ve Mekke-i M&uuml;kerreme&rsquo;ye dair bazı haberlerle birlikte onun s&icirc;retine ayırmıştır. Hz. Peygamber&rsquo;in (sallall&acirc;hu &lsquo;aleyhi ve sellem) s&icirc;retini bitirdikten sonra Ben&icirc; H&acirc;şim b. Abd&uuml;men&acirc;f&rsquo;ın eşrafının tarihine ge&ccedil;er. Yani İmam Ali (radıyall&acirc;hu &lsquo;anh), onun ailesi ve Eb&ucirc; T&acirc;lib&rsquo;in ailesinin tarihini yazar. Sonra Abb&acirc;s ailesinin tarihine ge&ccedil;er. B&ouml;ylece Ben&icirc; H&acirc;şim&rsquo;in tarihini bitirince Ben&icirc; Abd&uuml;şems b. Abd&uuml;men&acirc;f&rsquo;ın yani Emev&icirc; Devleti&rsquo;nin tarihini yazar. Abd&uuml;şems&rsquo;in tarihi Bel&acirc;z&uuml;r&icirc;&rsquo;nin kitabındaki en b&uuml;y&uuml;k yeri kaplar. Bu nedenle onun bu eseri Emev&icirc; Devleti&rsquo;nin tarihi i&ccedil;in en değerli bir kaynak haline gelmiştir. Zira başka hi&ccedil;bir kaynakta bulamadığımız bazı rivayetleri onun bu eserinde g&ouml;r&uuml;yoruz. Bunun ardından Bel&acirc;z&uuml;r&icirc; Kureyş&rsquo;in diğer kollarının tarihini yazar. Akabinde Kureyş&rsquo;e yakınlık sırasına g&ouml;re diğer kabilelerin tarihine ge&ccedil;er ve Sak&icirc;f kabilesinin tarihini yazarak eserini bitirir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: 20px;">Yayınevi olarak biz de bu &ouml;nemli eserin t&uuml;m&uuml; olmasa da en azından Siyer&rsquo;le ilgili ilk iki cildini, yani genelde Hz. Peygamber&rsquo;in hayatı ve şahsiyetiyle siyas&icirc; ve asker&icirc; m&uuml;cadelelerini ihtiva eden b&ouml;l&uuml;m&uuml; yayımlayarak, İsl&acirc;m tarihini &ouml;nemseyenler i&ccedil;in araştırma yapılacak geniş bir alan a&ccedil;tığımızı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz.</p>