Mişkâtu'l Mesâbîh

Anasayfa » Kitaplar » Mişkâtu'l Mesâbîh
 • Kitap Adı: Mişkâtu'l Mesâbîh
 • Orjinal Adı: Mişkâtu'l Mesâbîh
 • Yayınevi: Çelik Yayınevi
 • Yazar Adı: Hatip et-Tebrîzî
 • Mütercim Adı: Hanifi Akın
 • Kategori Adı: Hadis-i Şerif
 • Baskı Başlığı : 4. Cilt
 • Kâğıt Türü : Şamua Kâğıt
 • Cilt Türü : Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt
 • Boyutlar : 17x24cm
 • Sayfa Sayısı : 732
 • ISBN : 978-605-5094-67-6
 • Barkod : 9786055094676
 • Fiyat : 65,00
 • 3D FOTOĞRAF

Kitap Hakkında

<div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">Takriben hicr&icirc; &nbsp;V. (M.11.) asır sonlarından itibaren had&icirc;s ilmi, daha doğrusu &ldquo;had&icirc;s metinleri &uuml;zerindeki &ccedil;alışmalar&rdquo; yeni bir renge b&uuml;r&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r. Bu zamana kadar, had&icirc;s metinlerinin zabta ge&ccedil;irilme muamelesi tamamlanmış, hadisler kitaplardaki yerini almış, kitap dışı bir metin pek bırakılmamıştır. Bu m&uuml;ddet zarfında kitaplarda senedleriyle birlikte yer almamış bir metin, şayet son asırlarda &ldquo;hadis&rdquo; olarak ortaya &ccedil;ıkmışsa, bunun hadis kabul edilmesi -prensip olarak- ş&uuml;phe ile karşılanmıştır. Hicr&icirc; V. (M.11) asır sonlarına doğru ise yeni bir &ccedil;alışma d&ouml;nemine ge&ccedil;ilmiştir. Artık eski metodla yapılacak yeni bir iş kalmamış; b&uuml;t&uuml;n sistem ve gelenekleriyle bir devir kapanmıştır.&nbsp;</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&Ouml;te yandan, bu devir vazifesini eksiksiz yapmış, fonksiyonunu şerefle icra etmiş ve haleflerine &ccedil;ok zengin bir miras bırakarak, n&ouml;beti başkalarına devretmiştir. Bu yeni d&ouml;nemin hadis &ccedil;alışmaları, &ouml;nceki d&ouml;nemin &ccedil;alışmalarından &ccedil;ok farklıdır. Artık &ccedil;alışmaların esasını, rivayet sistemi usullerine g&ouml;re şahıslardan senedli hadis toplayarak bunları tasnif edip kitaplaştırmak değil, hazine değerindeki bu malzemenin işlenmesi ve değerlendirilmesi teşkil etmektedir.&nbsp;</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">Şahıs&rsquo;tan rivayet bırakılarak, &ldquo;kitap&rsquo;tan riv&acirc;yet&rdquo;e bu d&ouml;nemde ge&ccedil;ilmiştir. Sayıları olduk&ccedil;a artan hadis kitapları arasında dağınıklık arz eden metinlerin, senedleri atılarak bir araya toplanması ve m&uuml;şterek metinlerin birleştirilmesi &ccedil;alışmalarının &ccedil;ığırı bu d&ouml;nemde a&ccedil;ılmıştır. Bu d&ouml;nemde ilk dikkati &ccedil;eken &ccedil;alışma mevcut hadis kitaplarından yapılan se&ccedil;me hadislerin belli bazı gruplar i&ccedil;inde birleştirilmesidir.&nbsp;</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hat&icirc;b Et-Tebr&icirc;z&icirc;&rsquo;nin bu eseri; meşhur hadis kitaplarından olan; Buh&acirc;r&icirc;, M&uuml;slim, Ebu D&acirc;vud, Tirmiz&icirc;, Nes&acirc;i, İbn M&acirc;ce, D&acirc;rim&icirc;, Muvatta, İmam Ahmed b. Hanbel&rsquo;in &ldquo;el-M&uuml;sned&rdquo;i, İmam Ş&acirc;fi&icirc;&rsquo;nin &ldquo;el-M&uuml;sned&rdquo;i, D&acirc;rekutn&icirc;&rsquo;nin &ldquo;es S&uuml;nen&rdquo;i, Beyhak&icirc;&rsquo;nin &ldquo;Şuabu&rsquo;l-İman&rdquo;ı, Rez&icirc;n&rsquo;in &ldquo;et-Tecr&icirc;d&rdquo; ve az sayıda diğer kitaplardan se&ccedil;ilmiş, mana ve i&ccedil;erikleri a&ccedil;ık ve delaletleri kesin hadisleri kapsamaktadır. Muhteviyatı; iman, ilim, ib&acirc;det, ahl&acirc;k, edep, muamel&acirc;t, siyer-i neb&icirc; ve ashabı kiram hakkında bilinmesi gereken &icirc;tik&acirc;d&icirc; ve fıkh&icirc; h&uuml;k&uuml;mleri kapsamaktadır. En kıymetli h&uuml;k&uuml;mleri ihtiva ederek edille-&icirc; şer&rsquo;iyyeden s&uuml;nneti seniyyenin her &ccedil;eşidi yazılmış ve zikredilmiştir.&nbsp;</font></div>