Asım İbrahim el-Keyyali el-Haseni eş-Şazelî ed-Derkavî

Anasayfa » Düzenleyenler » Asım İbrahim el-Keyyali el-Haseni eş-Şazelî ed-Derkavî
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Kutbuddin Abd&uuml;lker&icirc;m İbn İbrahim İbn Abd&uuml;lker&icirc;m el-C&icirc;lan&icirc; veya Geylan&icirc; yahut da C&icirc;l&icirc;&rsquo;dir. Taberistan b&ouml;lgesinde bulunan C&icirc;l adlı bir k&ouml;ye nispet edilmektedir. Butrus el-Bust&acirc;n&icirc;&nbsp;<em>D&acirc;iret&uuml;&rsquo;l-Me&acirc;rif</em>&nbsp;adlı eserde ş&ouml;yle demektedir: &ldquo;C&icirc;lan veya Geylan Fars b&ouml;lgesinin kuzey-batı taraflarında yer almaktadır.&rdquo;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Abd&uuml;lker&icirc;m el-C&icirc;l&icirc;, Abd&uuml;lkadir el-Geylan&icirc;&rsquo;nin torunudur. Bundan dolayı Kadir&icirc; lakabının ismine nispet edilmektedir. Kadir&icirc; tarikatına bağlıdır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">C&icirc;l&icirc;, Şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerinde uzman bir kişiliktir. Ancak daha &ccedil;ok Hakikat ilmine &ndash;yani Kamil İslam Dininin r&uuml;k&uuml;nlerinden birisi olan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; r&uuml;kne ilişkin telif etmiş olduğu eserlerle &uuml;n yapmıştır. Bu &uuml;&ccedil; r&uuml;kn&uuml;n ilki islam, ikincisi iman &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;s&uuml; ise ihsandır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">C&icirc;l&icirc; şeyhlerinden Şeyh İsmail el-Ceberruti&rsquo;ye &ouml;ğrencilik yapmıştır.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">C&icirc;l&icirc; h.767, miladi 1365 yılında doğmuş, h.832 m.1428 yılında vefat etmiştir.</p>

Düzenleyenin Buradaki Kitapları

İlahî Kemâller

Hi&ccedil; kuşku bulunmamaktadır ki, İslam&icirc; tasavvuf kitapları m&uuml;ridin hikmetler ve suf&icirc; kurallara ulaşmasına yardımcı olduğu gibi Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;ya varmak i&ccedil;in &ldquo;seyr-&uuml; s&uuml;l&ucirc;k&rdquo;a giren m&uuml;ridin haller ve makamlara ulaşıp onları elde etmesine de yardımcı olur. Bu kitaplardan, İslam&icirc; makamın h&uuml;k&uuml;mlerini, iman&icirc; makamın nurlarını ve ihsan makamının sırlarını ger&ccedil;ekleştirebilmenin keyfiyetini ilham olarak almak ister. Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın şu buyruğuna ulaşmak i&ccedil;in: &ldquo;Yak&icirc;n sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et&rdquo; (el-Hicr/99) Bunların b&uuml;t&uuml;n&uuml;, nefislerin ve kalplerin hastalıklarını bilen &acirc;lim şeyhinin terbiyesiyle, g&ouml;zetiminde ve yardımıyla ve bu hastalıklara şifa olan ila&ccedil;lara riayet etmekle ger&ccedil;ekleşir. Zira ...

Detaylar