Hamdi Döndüren, Prof. Dr.

Anasayfa » Düzenleyenler » Hamdi Döndüren, Prof. Dr.

Düzenleyenin Buradaki Kitapları

Hak Dini Kur'an Dili Türkçe Tefsiri

Elmalılı M.Hamdi Yazır ,bu eserini muteber ehl-i sünnet kaynak tefsirlerinden alıntılar yaparak,bazen katılmadığı görüşleri tenkid ederek hazırlamış,hüküm ayetlerinde daha çok Hanefi mezhebine uygun bilgiler vermiştir. Prof.Dr.Hamdi Döndüren tarafından günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş ve gerekli görülen yerlerde dipnotlarla açıklamalarda ...

Detaylar

Kur'an-ı Kerim Renkli Kelime Meali ve Muhtasar Tefsiri

ÖNSÖZ Elmalılı Muhammed Hamdi 1878 yılında Antalya’nın Elmalı İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi ile hafızlığını Elmalı’da tamamladı. Tahsilini ilerletmek için dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne yerleşti. Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icazet aldı. Bundan sonra hocası Büyük Hamdi, kendisi Küçük Hamdi diye anılır oldu. Bu sırada devam ettiği Mekteb-i Nüvvâb’ı birincilikle bitirdi. Kendi gayretiyle edebiyat, felsefe ve mûsiki öğrendi. Avrupaî tarzda bir meşrûtiyet yerine İslâm’a uygun bir meşrûtiyet modeli geliştirmek için çalışmalar yaptı. Beyazıt Medresesi’nde iki yıllık ders-i ...

Detaylar

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Tercümesi

Detaylar

Kur'an-ı Kerim'in Yüce Meali Elmalılı M. Hamdi Yazır (Metinsiz Meal)

Detaylar