Hüseyin Erdoğan

Anasayfa » Düzenleyenler » Hüseyin Erdoğan

Düzenleyenin Buradaki Kitapları

Dört Büyük Halife Hayatı ve Menkîbeleri

      Bir gün ashab-ı güzin hazretleri bir arada toplanıp kendi hâl ve durumları hakkında konuşuyorlardı. İçlerinden biri Hazret-i Ebû Bekir’e sordu:     -  Ey Ebû Bekir! Yüce olan Allah hakkı için söyle, bu dereceye ne ile ulaştın?     - Evvelâ, dünyaya karşılık dini seçtim. Âhirete karşılık da Allah Teâlâ’nın rızâsını seçtim. Daima Allah Teâlâ’nın hakkını kendi hakkımın üstünde gördüm ve onu tercih ettim.     Sonra Hazret-i Ömer’e sordu:      Ey Ömer! Sen bu mertebeye ne ile eriştin?     - Şununla ki, hiç şüphe etmeyerek, aziz edici ve zelil edicinin bir olan Allah olduğunu bildim, ...

Detaylar