Namaz ve Namazın Hikmetleri

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Hakim et-Tirmizi bu değerli eserinde namazı bütün yönle-riyle yirmi bölümde ele almış ve namazın amaçlarını, diğer ibadetler içindeki yerini ve önemini Kur'ân ayetleriyle ve bazıları kudsi olmak üzere hadislerle destekleyerek açıklamıştır.

et-Tirmizi, konunun kolayca anlaşılması, bütünüyle aydın-lanması ve bir karışıklık doğmaması için basit bazı örnekler getirip açıklama yapnnaktadır. Müellif, kitabında namazın peygamberler katındaki yerini ve önemini, kıyamet günündeki değerini, namaz hakkında söylenmiş sözlerin izahını, namaza dikkat etmenin ehemmiyetini de açıklamaktadır.

Müellif ayrıca zikir, tesbih, Allah'a ibadetlerle yönelme, namaz-da duruş, abdest, namazın kullar indindeki ve diğer ibadetler arasın-da Allah katındaki konumu, namaz vakitleri, tahiyyât, selam gibi namaza bağlı konulara da vurgu yapmaktadır. 

 

Yazar

el-Hakîm et-Tirmizî

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">el-Hak&icirc;m et-Tirmiz&icirc;, İslam tarihinin gurur duyduğu İslam&icirc; şahsiyetlerin en b&uuml;y&uuml;klerinden sayılır. İlmin parlak olduğu, uzun s&uuml;re d&uuml;nya medeniyetinde etkili olan marifet kaynaklarının a&ccedil;ıldığı bir d&ouml;nemde yaşamıştır. H&acirc;l&acirc; araştırmalar ve incelemeler bu kaynakları ortaya &ccedil;ı-karmaya &ccedil;alışmaktadır. el-Hak&icirc;m et-Tirmiz&icirc;, kendisine en &ccedil;ok ihtiya&ccedil; duyulduğu kritik bir d&ouml;nemde ortaya &ccedil;ıkmıştır. Bu d&ouml;nemde &nbsp;insanlara yol g&ouml;stermiş ve nefis eğitimi i&ccedil;in bir metot ortaya koymuştur. Nihayet uzmanlar onun eğilimlerine ilgi duymuşlardır. Hak&icirc;m, Eb&ucirc; Abdullah Muhammed b. Ali b. el-Hasan b. Bişr et-Tirmiz&icirc;, hicri &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;/miladi dokuzuncu asrın ilk on yılında soyu Araplara kadar uzanan bir ailede d&uuml;nyaya gelmiştir.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Hak&icirc;m&rsquo;in babası hadis rivayeti i&ccedil;in yolculuk yapan ve hadis rivayetiyle meşgul olan ravilerdendir. Onun biyografisini veren Hat&icirc;b el-Bağdad&icirc;, onun Bağdad&rsquo;a gelip hadis rivayet ettiğini s&ouml;ylemektedir. Hak&icirc;m de kitaplarında babasından pek &ccedil;ok hadis rivayet etmiştir. Annesi de hadisle meşgul olmuştur. Hak&icirc;m, &ldquo;er-Redd ala&rsquo;l-Muattila&rdquo;isimli eserinde, annesinden hadis rivayet etmiştir. Babaannesi de ehl-i hadistendir. Hak&icirc;m, aklı eren bir &ccedil;ağa gelince, g&ouml;zlerini ilim ve hadis rivayeti halkalarında a&ccedil;mıştır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; babası, hadis&ccedil;iliğinin yanında fı-kıh alimiydi. Babası ona ilim ve ilim tahsili sevgisini aşılamaya başlamıştı. Erken sayılacak bir d&ouml;nemde buna teşvik etmişti.&nbsp; Hatta&nbsp; hayatının&nbsp; bu&nbsp; erken&nbsp; d&ouml;nemlerinde&nbsp; zeki&nbsp; insanların yaptığı gibi ilmi m&uuml;zakere ve ilim tahsiliyle vaktini ge&ccedil;irmişti.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Hak&icirc;m&rsquo;in yetiştiği ilim evine bakmak yeterlidir. Kulaklarına ilk &ccedil;alan şeyler, Kur&rsquo;&acirc;n ayetleri ve Res&ucirc;lullah&rsquo;ın hadisleri olmuştur. Ona bunları babası okuduğu gibi annesi de okumuştur. Bundan dolayı hem Allah&rsquo;ın kitabı hem de Res&ucirc;lullah (s.a.v.)&rsquo;in s&uuml;nneti, Hak&icirc;m&rsquo;in y&ouml;neldiği, s&uuml;l&ucirc;k ettiği, &uuml;zerinde d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; ve eser yazdığı konular olmuştur.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Hak&icirc;m&rsquo;in Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ı iyi bir şekilde hıfzetmesinin ve anlamasının, hadis ilminde derinleşmesinin, fikr&icirc; temay&uuml;llerinde b&uuml;y&uuml;k bir etkisi olmuştur. Kitaplarında sunduğu g&ouml;r&uuml;şleri, geniş k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;, Kur&rsquo;&acirc;n ve sırları, hadis ve y&ouml;ntemi hakkındaki derin bilgisini yansıtmaktadır. Bunlar b&uuml;t&uuml;n yazdıklarına tam bir şekilde yansımıştır. Kitaplarındaki her aşama, Kur&rsquo;&rsquo;&acirc;n ve hadisten esinlendiği g&ouml;r&uuml;şlerine şahitlik etmektedir.</p>
Yazarın Diğer Kitapları
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  28,00 TL  -  978-605-5457-86-0