1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı

Açıklama
Kitaba Gözat
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

KENZÜ'L İRFAN adlı bu eser, çoğunluğu ahlak ve ibadet ile ilgili 138 konuda 1001 hadis ve tercümesini ihtiva etmektedir.
Muhammed Es'ad Erbili, ana dili Türkçe olmakla beraber aynı kuvvetle Arapça, Farsça ve Kürtçe de bilirdi.
Divanı ve diğer eserleri buna delildir.
O'nun Türkçeyi kullanmaktaki liyakati ve şiirlerindeki başarısını Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir:
"Esad Efendinin Kenzü'l-İrfan isimli eserinde asli metne ve Osmanlıca'ya büyük bir sadakat ve hakimiyet müşahede ettiğimi belirtmek borcundayız..."
"Şiirlerine gelince bunlar, Şeyh Es'ad Efendi'nin bir hassasiyet ve şiir kabiliyyetine malik bulunduklarına işarettir..."

Kitaba Gözat
Yazar

Muhammed Es’ad Erbili

<p>Musul&rsquo;un Erbil kasabasında doğdu. Asıl adı Muhammed Es&rsquo;ad olup Es&rsquo;ad Efendi diye de tanınır. Dedesi, H&acirc;lidiyye&rsquo;nin kurucusu H&acirc;lid el-Bağd&acirc;d&icirc;&rsquo;nin Erbil&rsquo;de inşa ettirdiği tekkeye şeyh olarak tayin ettiği halifesi Hid&acirc;yetullah Efendi, babası daha sonra aynı tekkede şeyhlik g&ouml;revinde bulunan Muhammed Said Efendi&rsquo;dir. Medrese tahsilini doğduğu b&ouml;lgede tamamlayan Es&rsquo;ad Efendi yirmi &uuml;&ccedil; yaşında H&acirc;lid&icirc; şeyhi T&acirc;h&acirc; el-Har&icirc;r&icirc;&rsquo;ye intisap etti. Beş yıl sonra s&uuml;l&ucirc;k&uuml;n&uuml; tamamlayarak hil&acirc;fet aldı (1875). Aynı yıl hac far&icirc;zasını yerine getirdi. D&ouml;n&uuml;ş&uuml;nde şeyhinin vefat ettiğini &ouml;ğrenince İstanbul&rsquo;a gitmeye karar verdi. İstanbul&rsquo;da Cağaloğlu&rsquo;nda Beşir Ağa Derg&acirc;hı&rsquo;nda bir s&uuml;re misafir olarak kaldı. Daha sonra &Ccedil;arşıkapı&rsquo;daki Molla P&icirc;r&icirc; Camii&rsquo;nin m&uuml;ezzin odasına yerleşti. F&acirc;tih Camii&rsquo;nde H&acirc;fız divanını okuttu. Bu sırada Beyazıt Camii imaretinin meydanı g&ouml;ren bir odasına taşındı. II. Abd&uuml;lhamid&rsquo;in damadı H&acirc;lid Paşa kendisini saraya davet ederek sohbetlerinden istifade etti. 1883 yılında Kel&acirc;m&icirc; Derg&acirc;hı&rsquo;nın şeyhliğine tayin edildi. Bu derg&acirc;hta Kādir&icirc; ve H&acirc;lid&icirc; &acirc;d&acirc;b ve erk&acirc;nı &uuml;zere irşad faaliyetinde bulundu. Birs&uuml;re Fatih Halıcılar&rsquo;daki Feyzullah Efendi Derg&acirc;hı&rsquo;na da devam etti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Es&rsquo;ad Efendi, Kel&acirc;m&icirc; Derg&acirc;hı&rsquo;ndaki g&ouml;revinin yanı sıra zaman zaman Selimiye Derg&acirc;hı&rsquo;na da giderek irşad faaliyetini tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;. Tekkeler kapatıldıktan sonra Erenk&ouml;y Kazasker&rsquo;deki evinde inzivaya &ccedil;ekildi. Menemen olayı ile (Aralık 1930) ilgisi olduğu iddia edilerek oğlu Mehmed Ali Efendi ile birlikte Menemen&rsquo;e g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;p idam talebiyle yargılandı. Hakkında verilen idam cezası yaşlılığı sebebiyle m&uuml;ebbet hapse &ccedil;evrildi. Oğlu Mehmed Ali Efendi ise idam edildi. Esad Efendi Menemen&rsquo;de asker&icirc; hastahanede tedavi g&ouml;r&uuml;rken 3 - 4 Mart 1931 gecesi vefat etti. Onun zehirletilerek &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; şeklinde bir kanaat de vardır. Cenazesi ailesine verilmeyerek resm&icirc; makamlar tarafından Menemen&rsquo;de defnedildi. Mezarının bulunduğu arsa &uuml;zerinde 1962 - 1963 yıllarında bir cami yaptırıldı. Mahkeme zabıtları a&ccedil;ıklanmadığından Esad Efendi ile oğlu hakkında verilen idam cezasının hangi delillere dayandırıldığı, olayla ilgilerinin olup olmadığı anlaşılamamıştır. İstanbul, Anadolu ve Balkanlar&rsquo;da binlerce mensubu bulunan ve &ccedil;ok sayıda kişiye hil&acirc;fet veren Esad Efendi&rsquo;nin silsilesi en yaygın olarak halifelerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu (&ouml;. 1984) tarafından s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  20,00 TL  -  978-975-8596-03-4