Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

'Zigetvar sahasında dağ ve gök Zülfikar kılıcının şeklini alarak 
yatarlarken, hilalin nazlı yükselişi yorgun Kanunî’ nin zihnine serin alevler vererek bir nebze coşturmuştu. Bilal’in ezanı kulağında uğuldarken, Hâlid’in nârası, Saad’ın satveti Kâbe’nin kokularıyla karışarak bir bad-ı sabanın kollarında gelip hüzünlü bir ferahlıkla etrafını aldı, kutlu bir davetin müjdesini getirdi. 
Hasta Padişah için uzun geçen bir geceden sonra sabaha karşı toprak üzerindeki karanlık örtü canavardan kaçan sürüler gibi 
dağılırken, onun ardından bembeyaz gümüşî sabah perdesi 
son bir kere daha yeryüzüne geriliyordu.’

Osmanlı’ yı gücünün ve ihtişamının doruğuna çıkararak Viyana 
kapılarına kadar dayanan, Anadolu’ dan Hristiyan Avrupa’ nın 
göbeğine aralıksız akınlar düzenleyerek dünya haritasını yeniden 
şekillendiren, Akdeniz’ i tam bir ‘’Türk Gölü’’ haline 
getiren, Süveyş’ te kurduğu donanma ile Kızıldeniz’ i ve Kutsal Mekke-Medine topraklarını emniyet altına alan, 71 yaşında ve 
hasta bir haldeyken bile ordusunun başında sefere çıkan, Zigetvar kalesi’ nin zaptı sırasında top sesleri arasında şehid olan 
SULTANLAR SULTANI…

Yazar

Ebubekir Subaşı

1965 yılında Erzurum ilinde doğdu. İk ve orta öğretimini Erzurum'da tamamladı. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu İlleri bölümünü bitirdi.

1986 yılında İstanbul'a gelerek yayıncılık, tercüme, tashih ve redaksiyon gibi işlerle uğraştı. 1990 yılı Mart ayında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Başkanlığı'nda çalışmaya başladı.

Bu arada kendi adına kitap telifine başladı. Bir traftan da Arapça, Farsça ve Osmanlıca yeminli mütercimlik işleriyle uğraştı ve bu hususlarda dersler verdi.

Osmanlı eğitimi hususunda Türkçe ve Arapça eserler kaleme aldı. Tarih bilimi ve edebiyatı birbirine mezc ederek birçok tarihi roman kaleme aldı..

Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  39,00 TL  -  978-605-5094-39-3