Bostânü'l-Ârifin Sohbetler

Yazar
Yorumlar
Satış
Yazar

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Kaynaklarda ge&ccedil;en asıl adı Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkand&icirc;&rsquo;dir.&nbsp;Bağd&acirc;d&icirc; tam adını &ldquo;Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;Nasr b.&nbsp;Muhammed b. İbrahim b. el-Hatt&acirc;b&rdquo; olarak vermiştir. Zeheb&icirc; de neseb zincirinde&nbsp;&ldquo;Ahmed&rdquo; ismini zikretmemiştir. Eserlerinde ve kendisinden bahseden kaynaklarda &ldquo;el-Fak&icirc;h&rdquo; lakabıyla zikredildiği&nbsp;gibi, kendisinin bir hadis ravisi olması ve mezhep i&ccedil;inde hadis bilgisi ile &ouml;ne&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı &ldquo;el-H&acirc;fız&rdquo;, &ldquo;el-Muhaddis&rdquo;, tefsir alanına vuk&ucirc;fiyetinden dolayı&nbsp;&ldquo;el-M&uuml;fessir&rdquo;, tasavvuf&icirc; ve ahlak&icirc; y&ouml;n&uuml;n&uuml;n eserlerinde ve hayatında &ouml;n plana&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı da &ldquo;ez-Z&acirc;hid&rdquo;, &ldquo;es-S&ucirc;fi&rdquo; lakabı ile de zikredilmiştir. Doğum tarihi ve doğum yeri&nbsp;ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte her birinde &ldquo;es-Semerkand&icirc;&rdquo;nisbesinin yer alıyor oluşu,&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin, Semerkand şehri veya&nbsp;civarının doğum yeri olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&rsquo;in vefat tarihi ile ilgili değişik rivayetler bulunmaktadır. Kaynaklarda&nbsp;bildirilen vefat tarihlerini ş&ouml;yle sıralayabiliriz: 373/983, 375/985, 376/986,&nbsp;381/991, 382/992, 383/993, 393/1003. Bir&ccedil;ok m&uuml;ellifin de bu tarihi benimsemesi &uuml;zerine Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin vefat tarihinin 373/983 olarak kabul edilmesi isabetli&nbsp;g&ouml;r&uuml;nmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&nbsp;sadece belli bir ilim dalında &ouml;ne &ccedil;ıkmamış, bir&ccedil;ok sahada eser kaleme&nbsp;alarak ilm&icirc; birikimini sonraki nesillere aktarmıştır. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf&nbsp;ve ahlak alanında eser veren meşhur &acirc;limlerden biri olup bir&ccedil;ok eseri yaygın olarak&nbsp;tanınmıştır.&nbsp;</span></p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt  -  40,00 TL  -  978-975-6457-17-7