Burçlar

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Astroloji, dünyanın en eski bilimi sayılmaktadır. Çağları aşarak zamanımıza ulaşmış ve bugün cazip bir endüstri haline gelmiştir. Günlük yaşamdaki yeri her gün 
biraz daha güçlenmektedir. Bilhassa gençlerin çoğu, sabah gazetelerini ellerine aldıklarında ilk önce yıldız fallarını okuyorlar. Haftalık ve aylık mecmualarda, hatta 
ciddi haber dergilerinde dahi “yıldız falları”na azımsanmayacak bölümler ayrılmış, hatta sadece bu konuyla ilgili aylık dergiler yayınlanmaya başlamıştır. Astroloji, yaşamın bir parçası ve günümüzde moda olmuş.
Fakat acaba her ilgilenen, Astroloji’nin ne olduğunu 
biliyor mu?
Hiç şüphesiz ki hayatımızın en büyük sorunu, anlayış. Zodyak-Hayvanlar kuşağını tanımamızın insanları anlamamızda yardımcı olacağı söyleniyor; ancak bu 
tama mıyla doğru mu?
Görülmüştür ki âlem-i sagîr ve âlem-i kebîr’i (zamanımızdaki ifadesi ile mikro kosmos-makro kosmosu) bilmeden Astroloji’yi anlamak mümkün değildir. Bundan 
dolayı meseleye “Hayat ve Kâinat Gerçeği”nden başlayarak  girildi,  okuyan  herkese  faydalı  olması  temennisiyle ve saygılarımızla. Dr. Sevim Asımgil

Yazar

Sevim Asımgil, Dr.

<p><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: normal; text-align: justify;">&Ccedil;ocukluk yılları Avrupa&rsquo;da ge&ccedil;miş olan yazar, liseyi Bursa&rsquo;da bitirmiş, y&uuml;ksek &ouml;ğrenimini İstanbul &Uuml;niversitesi&rsquo;nde tamamlamıştır. Evlidir; bir oğlu bir kızı vardır. İki lisans bilen Dr. Sevim Asımgil 1988&rsquo;de muayenehanesini kapatarak mesaisini tamamen yazıya ve sohbetlere ayırmıştır. Değerli hocalardan senelerce Arap&ccedil;a dersler almış, İslami ilimleri tahsil etmiştir. Zaman zaman, &ccedil;eşitli gazete ve dergilerde yazıları neşredilen yazar T&uuml;rkiye i&ccedil;inde ve dışında seri olarak konferanslar vermektedir. İslami ilimleri araştırmaya y&ouml;nelik kitaplarının yanı sıra, toplumun iğdiş edilen değer yargılarını &ouml;n plana &ccedil;ıkarıcı edebi romanları da mevcuttur.</span></p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  17,00 TL  -  978-605-5094-07-2