Doğu'nun Ortak Mirası

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Çalışmamızda bulunan 21 adet makalemiz, içerikleri her ne kadar çok çeşitli görünseler de aslında birbirlerinin edebî ve kültürel hayatlarından oldukça esinlenmiş olan Anadolu ve İran coğrafyalarının bize sunduğu kültürel zenginliklerini konu alır.

             Eserimizde yer alan makalelerimiz yukarıda da belirttiğimiz gibi, gerçekte bu coğrafyaların birbirlerine nasıl tesir ettiklerinin birer kanıtıdır. Örneğin, Farsçanın Türk kültüründeki yeri, Selçuklu araştırmalarında Farsçanın önemi veya ünlü İranlı şair Firdevsi’nin başyapıtı sayılan Şehnâme’nin Türk edebiyatı üzerindeki etkileri gibi konular makalelerimizin içeriklerini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, "İslâmiyet’ten Önceki İran Medeniyeti”, “İslâmiyet’ten Önceki İran Şiiri”, “Câmiü’t-Tevârih’e Göre Oğuzlar”, “Nevruz” “Şehriyar Hakkında Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmalar”, “Ahmet Yesevî ve Yesevîlik”, “İlk Ahiler Hakkında” gibi makalelerimiz de yine bu coğrafyaların ortak paydası niteliğindedir.

             Makalelerimizin yedisinde ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı ve düşünceleri, yaşadığı dönemde Nişabur’un kültürel ve siyasî yapısı, şiir anlayışı, sadece yaşadığı yerde değil düşüncelerinin yayıldığı yerlerden birisi olan Arnavutluk’ta edebiyata olan etkisi veya Ahmet Yesevî ve Yunus Emre gibi büyük bir zincirin ilk üç halkasını meydana getiren bu üç velînin birbiriyle olan ilişkilerinden söz edilmiştir.

             Çalışmamızda yer alan diğer üç makalemiz ise büyük İslam düşünürü Mevlânâ hakkında olup, onun tasavvufî düşüncelerinin incelenmesini, Mevlânâ’nın bizzat kaleme almış olduğu mektuplarının üzerine yapılan tahlilleri ve yaşadığı döneme kadar Belh’in kültürel durumu konu etmektedir.

Yazar

Mürsel Öztürk, Prof. Dr.

<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;&nbsp;</span>1947 yılında Hacıbektaş&#39;ın Engel k&ouml;y&uuml;nde doğdu. İlkokulu aynı k&ouml;yde, Ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulunda ve liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara &Uuml;niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak&uuml;ltesi Kl&acirc;sik Şark Dilleri B&ouml;l&uuml;m&uuml;nden 1970 yılında mezun oldu. 1971&#39;de Mill&icirc; Eğitim Bakanlığının a&ccedil;tığı doktora bursu sınavlarını kazanarak Fransa&#39;ya gitti. 1976&#39;da Paris Sorbonne &Uuml;niversitesinde &quot;doktor&quot; unvanını aldı. 1977&#39;de asistan olarak girdiği Ankara &Uuml;niversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak&uuml;ltesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları B&ouml;l&uuml;m&uuml; Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1982&#39;de yardımcı do&ccedil;ent, 1983&#39;te do&ccedil;ent ve 1998&#39;de de profes&ouml;r oldu.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1986 yılından beri Dil ve Tarih-Coğrafya Fak&uuml;ltesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları B&ouml;l&uuml;m&uuml; Başkanlığı ile Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını y&uuml;r&uuml;tmekte olup evli ve iki &ccedil;ocuk babasıdır. Fars&ccedil;a ve Fransızca bilmektedir.</p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Flexi Kapak  -  35,00 TL  -  978-605-5457-59-4