Dört Büyük Halife Hayatı ve Menkîbeleri

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

 
    Bir gün ashab-ı güzin hazretleri bir arada toplanıp kendi hâl ve durumları hakkında konuşuyorlardı. İçlerinden biri Hazret-i Ebû Bekir’e sordu:
    -  Ey Ebû Bekir! Yüce olan Allah hakkı için söyle, bu dereceye ne ile ulaştın?
    - Evvelâ, dünyaya karşılık dini seçtim. Âhirete karşılık da Allah Teâlâ’nın rızâsını seçtim. Daima Allah Teâlâ’nın hakkını kendi hakkımın üstünde gördüm ve onu tercih ettim.
    Sonra Hazret-i Ömer’e sordu: 
    Ey Ömer! Sen bu mertebeye ne ile eriştin?
    - Şununla ki, hiç şüphe etmeyerek, aziz edici ve zelil edicinin bir olan Allah olduğunu bildim, diye cevap verdi.
    Bundan sonra Hazret-i Osman’a sordu:
    Ey Osman! Sen bu dereceye ne ile ulaştın?
    - Ben Allah’ın kitabını sağ tarafıma, Peygamber aleyhisselâmın sünnetini de sol tarafıma koydum. Allah Teâlâ’nın sinemdekine muttali olduğunu bildim, dedi.
    Bundan sonra Hazret-i Ali’ye sordu.
    Ey Ali! Sen bu mertebeye ne ile eriştin?
    - Cihad ile. Otuz sene cihad kılıcı ile, haşyet zırhı ile, vera’ kalkanı ile, taat ve ibâdet oku ile gönül kapısında oturdum, Allah’tan başka hiçbir şeyin gönlüme girmesine rızâ göstermedim.

Yazar

Şemsüddîn Ahmed Sivasi

Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  32,00 TL  -  978-605-5457-32-7