Evrensel Çağrı Kur'an-ı Kerim (Meal ve Tefsir)

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Kur’an’ı harfi harfine başka dile çevirmek mümkün ol­sa bile, böyle bir çevirinin, anlam zenginliğini yansıtma­da yetersiz kalacağında şüphe yoktur. Çünkü, Kur’an’da, bütün sözcüklerin anlamı açık ve net olmadığı gibi, kimi sözcükler birden çok anlam taşır.

Bütün Kur’an âyetleri muhkem ve müteşabih diye iki­ye ayrılır. Muhkem sözcükler; hükme delâleti açık olan, te’vil, tahsis ve nesh’e ihtimali bulunmayan lafızlardır. Biz, mümkün olduğunca, yüce kitabımızın anlam zen­ginliğini aktarabilmek amacıyla, böyle bir çalışma yap­maya karar verdik. Toplumun her kesiminin kolay anla­ması için, sade bir üslup ve açık bir dil kullanmaya çalış­tık.

Ayetlerin nüzul sebebi, başka âyetlerle olan bağlantı­sı ve o âyetle ilgili hadisler, verilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan ilgili âyetin dipnotunda; inanç, ibadetler, mua­meleler, ceza, kefaret vb. yüzlerce terim, ansiklopedik açıklamalı olarak mealimizde yer almıştır. Diğer yandan, Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin giderek gelişmesi dikkate alınarak karşılaştırma amacıyla, yer yer Kitab-ı Mukad­des (K.K. kısaltması ile) bağlantıları kurulmuştur.

Böylece araştırıcı ve okuyucu için, pratik temel bilgi­leri de içeren rehber bir çalışma hedeflenmiştir. Baş ta­rafa eklenen, alfabetik, kapsamlı “karma konu, isim ve terim indeksi” ile mealden yararlanma kolaylaştırılmıştır. Fıkhî tefsirli ve ansiklopedik dipnotlu mealimizin, her branşta üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine, müftü, vaiz, Kur’an kursu öğreticileri ile din bilgisi öğret­meni meslektaşlarımıza ve okumayı sevenlere, bir çeşit “Kur’an ilimleri Rehberi” vazifesi göreceğini umarız.

 

Yazar

Hamdi Döndüren. Prof. Dr.

Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

Ortaboy