Gençlik

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

– Peygamber Efendimiz -s.a.v.-, “Gençlik delilikten bir şubedir” buyurmuştur.
–  Amerikalı psikiyatrist H. S. Sullivan’a göre; “Ergenlik bir cehennem”dir. Hakikaten cehennem mi?
– Değerli yazarımız, güçlü kalem sahibi, sevimli ve hoşsohbet edebiyatçımız Sevim Asımgil’in yazdığı bu eser, gençlerimize güzel bir ışık tutmaktadır. 
Ragıp Güzel, Emekli Müftü
- Genç, güzel, sağlıklı ve ebedi olarak yaşamak fıtri bir arzudur. Yüce Allah tüm semavi kitaplarda kulluğunu gereği gibi yerine getirenlere bunları Cennetle vereceğini vaad buyurmuştur. O vaadinden asla dönmez.
Dr. Sevim Asımgil

Yazar

Sevim Asımgil, Dr.

<p><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: normal; text-align: justify;">&Ccedil;ocukluk yılları Avrupa&rsquo;da ge&ccedil;miş olan yazar, liseyi Bursa&rsquo;da bitirmiş, y&uuml;ksek &ouml;ğrenimini İstanbul &Uuml;niversitesi&rsquo;nde tamamlamıştır. Evlidir; bir oğlu bir kızı vardır. İki lisans bilen Dr. Sevim Asımgil 1988&rsquo;de muayenehanesini kapatarak mesaisini tamamen yazıya ve sohbetlere ayırmıştır. Değerli hocalardan senelerce Arap&ccedil;a dersler almış, İslami ilimleri tahsil etmiştir. Zaman zaman, &ccedil;eşitli gazete ve dergilerde yazıları neşredilen yazar T&uuml;rkiye i&ccedil;inde ve dışında seri olarak konferanslar vermektedir. İslami ilimleri araştırmaya y&ouml;nelik kitaplarının yanı sıra, toplumun iğdiş edilen değer yargılarını &ouml;n plana &ccedil;ıkarıcı edebi romanları da mevcuttur.</span></p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  17,00 TL  -  978-605-5457-54-9