Hüzün Tesellisi

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Ebû’l Ferec İbnu’l Cevzî’ye ait olan “Sulvetu’l Ahzan bima Ruviye an Zevi’l İrfan” adlı bu eser; velî ve zâhid zâtların ve özellikle sahabenin yaşamış olduğu ibret dolu güzel hikâyelerden oluşuyor. Eserin son bölümünde ise Muharrem ayı ve aşure gününün fazileti, “Âdem Rabbinden kelimeleri aldı” (Bakara Sûresi, 37) âyeti ile “Kim Allah’a güzel bir borç verirse, Allah ona kat kat fazlasını verir.” (Bakara Sûresi, 245) âyetinin tefsiri yapılmıştır. 

Yazar

Ebû'l Ferec İbnu'l Cevzî

Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

Hüzün Tesellisi