İnsanlarla İyi Geçinmenin Altın Kuralları

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

İlk çağda güçlü kişi sağlam, kuvvetli, olan insandı. 
Orta çağda güçlü kişi, başkalarını hakimiyeti altına alabilendi.
Ondan sonraki çağda güçlü, sermaye sahibi oldu. 
Çağımızdaki güçlü insan, bilgili eşi, çocukları, komşu, dost v.s ile etkili iletişim kurabilendir.
Hayvanlar kendi cinsinden olanları, eşlerini, yavrularını, koku duygularını kullanarak bulup anlaşır. Fakat, insanlar birbirleriyle konuşarak anlaşır.

Yazar

Sevim Asımgil, Dr.

<p><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: normal; text-align: justify;">&Ccedil;ocukluk yılları Avrupa&rsquo;da ge&ccedil;miş olan yazar, liseyi Bursa&rsquo;da bitirmiş, y&uuml;ksek &ouml;ğrenimini İstanbul &Uuml;niversitesi&rsquo;nde tamamlamıştır. Evlidir; bir oğlu bir kızı vardır. İki lisans bilen Dr. Sevim Asımgil 1988&rsquo;de muayenehanesini kapatarak mesaisini tamamen yazıya ve sohbetlere ayırmıştır. Değerli hocalardan senelerce Arap&ccedil;a dersler almış, İslami ilimleri tahsil etmiştir. Zaman zaman, &ccedil;eşitli gazete ve dergilerde yazıları neşredilen yazar T&uuml;rkiye i&ccedil;inde ve dışında seri olarak konferanslar vermektedir. İslami ilimleri araştırmaya y&ouml;nelik kitaplarının yanı sıra, toplumun iğdiş edilen değer yargılarını &ouml;n plana &ccedil;ıkarıcı edebi romanları da mevcuttur.</span></p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  11,00 TL  -  978-605-5457-06-8