İslami İnanç Değerleri ve Çağdaş Dini Akımlar

Açıklama
Kitaba Gözat
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

'' Akaid İlmi '' denince, İslam’da inanılması gereken “İman Esasları” anlaşılmalıdır. “Amentü” kavramında ifadesini bulan bu inanç esasları; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe (gayb âlemine) hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Bu anlamda din denince İslam kast edildiği için, buna “İslam Akaidi” de denir. Amacı; “insanı, dünya ve ahiret mutluluğuna” ulaştırmaktır.
Allah’a iman, insan fıtratının icabıdır. Her insan kendi yaratılışına ve kâinattaki bu mükemmel varlıklara bakarak büyük bir yaratıcının var olduğunu aklen kabul eder.  
Allah’ın varlığına inanmanın diğer açık bir işareti de kâinatın yaratılışındaki ahenk ve intizamdır. Göklerin, yerlerin, denizlerin yaratılışı, gece ile gündüzün birbirini izlemesi, hikmet ve ibretle üzerinde düşünülmesi gereken olaylardır.   
 Allah’a inanan, O’nun rızasını önde tutar. Hata işlemekten ve başkalarına zarar vermekten kaçınır. İyilikte örnek olur. Kalbinin, ruhunun ve düşüncesinin merkezinde Allah korkusu ve sevgisi bulunur. 
Diğer taraftan tek Allah’a inanmak, insan ruhunu özgürleştirir. Her şeyin O’nun tarafından yaratıldığını düşünür. O’na ibadet etmekten zevk alır. O’na tevekkül eder ve teslim olur.   

Kitaba Gözat
Yazar

Prof. Dr. Fikret KARAMAN

<p align="justify" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN 30 Ağustos 1954 yılında Elazığ Baskil il&ccedil;esi Altunuşağı K&ouml;y&uuml; Horik mezrasında doğdu. Babasının adı Arif, annesinin adı Besi&rsquo;dir. Altı kardeş olan KARAMAN ailesinin ikinci &ccedil;ocuğudur</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">D&ouml;nemin ve &ccedil;evrenin &ouml;zelliği gereğince diğer komşular gibi KARAMAN ailesi de ge&ccedil;imini, &ccedil;ift&ccedil;ilik ve ziraatla sağlamaktadır. O d&ouml;nemde, şehir hayatı &ouml;n planda değildir. K&ouml;yl&uuml;ler hayatlarından memnundur. Kendi imk&acirc;n ve alın terleriyle ihtiya&ccedil;larını karşılamaktadırlar. Yılda bir-iki defa harman mevsiminden sonra il ve il&ccedil;e merkezine uğrayarak evin zaruri masraflarını temin etmektedirler. Bu tarihlerde k&ouml;y hayatı olduk&ccedil;a sakin, sade ve huzurludur. Komşuluk ilişkileri, yardımlaşma ve paylaşma duyguları ileri derecededir. Belki k&ouml;yler &ccedil;ok zengin değildi. Yol, okul, sağlık ocağı, su ve elektrik gibi alt yapı eksikti. Fakat insanlar daha mutluydu. &Ouml;zellikle kış mevsiminde camide veya komşularda toplanarak akşamları mevlit, ilmihal, Ahmediyye ve Muhammediyye gibi kitaplar okunurdu. Herkes zevkle dinliyordu. Yaşlılar hik&acirc;ye ve hatıralarını anlatırlardı. Şehre veya başka bir k&ouml;ye gidip gelenler yeni haberler getirilerdi. Hastalar ve yaşlılar sık&ccedil;a ziyaret edilirdi. K&uuml;&ccedil;&uuml;kler, b&uuml;y&uuml;klere saygı ve h&uuml;rmet g&ouml;sterirlerdi. Aynı hareketlilik kadınlar arasında da yaşanırdı. Onlar, gelen misafirlere g&uuml;zel ve doğal yemekler hazırlardı. Kışın herkesin evinde adeta k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir halı at&ouml;lyesi kurulurdu. Bayanlar ve gen&ccedil; kızlar halı ve kilim dokurlardı.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Artık 1950-1960 yıllarında il ve il&ccedil;e merkezlerinden başlanarak n&uuml;fusu yoğun olan k&ouml;ylerde ilkokullar ve sağlık ocakları a&ccedil;ılmaya başlandı. Bu hizmet, o d&ouml;nem i&ccedil;in &ouml;nemli bir gelişmedir. &Ccedil;ocuklarını şehir okullarına g&ouml;nderebilen aile sayısı &ccedil;ok azdı. Dolayısıyla diğer aileler i&ccedil;in k&ouml;ylerde a&ccedil;ılmaya başlanan bu okullar &ouml;nemli bir fırsattı. Bu fırsatın farkında olanlar &ccedil;ocuklarını, okullara g&ouml;nderiyordu. Bu bağlamda KARAMAN ailesi de 1963 yılında komşu k&ouml;yleri olan Konalga&rsquo;da ilkokul a&ccedil;ıldığı haberini almıştı. Burası kendi k&ouml;ylerine 8-10 km kadar uzaktadır. Bu mesafe g&uuml;n&uuml;n şartlarına g&ouml;re kabul edilebilir bir uzaklıktı. Babası Eyl&uuml;l 1963 yılında okula kaydetmek &uuml;zere KARAMAN&rsquo;ı Konalga K&ouml;y&uuml;&rsquo;ne g&ouml;t&uuml;r&uuml;r. &Ouml;ğretmenle tanışma ve konuşma faslı tamamlandı. Kayıt i&ccedil;in gerekli işlemler yapıldı. Artık okul hayatı başlamıştı. Sabah akşam aynı k&ouml;ye gidip gelmek gerekiyordu. Atalarımız demiş ya; &ldquo;&Uuml;z&uuml;m &uuml;z&uuml;me baka baka kararır.&rdquo; Bu d&uuml;ş&uuml;nceden hareketle diğer komşular da &ccedil;ocuklarını okula g&ouml;ndermeye başladı. Yeterince yol arkadaşı da olmuştu. Birka&ccedil; g&uuml;n sonra &ouml;ğretmen bu &ouml;ğrencileri daha yakından tanıdı. İlkokul alfabesinden bazı par&ccedil;alar okutarak kabiliyetlerini &ouml;l&ccedil;t&uuml;. &Ccedil;arpım tablosunu sordu. Sonu&ccedil;ta yetkisini kullandı ve KARAMAN&rsquo;ı doğrudan ikinci sınıfa kaydetti. İlkokul hayatı dolu ve g&uuml;zel hatıralarla tamamlanmıştır. Okul &ouml;ğretmeni; KARAMAN&rsquo;ı d&ouml;nemin &ouml;ğretmen okullarına hazırlamaya &ccedil;alışıyordu. En yakın yer Malatya Ak&ccedil;adağ &Ouml;ğretmen Okulu olabilirdi. Fakat KARAMAN&rsquo;ın babası &ouml;ğretmen okullarındaki ideolojik yapılaşmadan endişe ettiği i&ccedil;in temkinli davranıyordu. Bu sebeple Malatya&rsquo;da, Kur&rsquo;&acirc;n kursuna gitmesine karar vermişti. Bu s&uuml;rede il vaizi Bahaaddin BİLHAN hem velisi olacak hem de &ouml;zel Arap&ccedil;a dersleri verecekti. KARAMAN aynı yılın devamında kısa bir s&uuml;re i&ccedil;in Diyarbakır&rsquo;a gitti. Beş ay bir medresede &ouml;zel dersler aldı. Daha sonra hocası ve aynı zamanda velisi BİLHAN 1968 eğitim yılı başında, KARAMAN&rsquo;ın tekrar Malatya&rsquo;ya gelmesini sağlamış ve İmam- Hatip okuluna kaydetmiştir.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold;">Orta &Ouml;ğrenimi</span></font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN, Malatya İmam-Hatip Lisesi&rsquo;nde kendi imk&acirc;nlarıyla g&uuml;nd&uuml;zl&uuml; olarak okumaya başladı. Okulda yatılı b&ouml;l&uuml;m yoktu. Yıl sonunda; okul &ouml;ğrencileri arasında parasız yatılı sınavı a&ccedil;ılmıştı. KARAMAN bu sınavı birincilikle kazanmış ve b&ouml;lgede yatılı pansiyonu olan Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu&rsquo;na yerleştirilmiştir. Okulun birinci devresini başarıyla tamamlamıştır. İkinci devre &uuml;&ccedil; yıl olmasına rağmen sadece bir yıl okumuştur. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; aynı yıl; ders notları sekiz ve daha yukarı olduğu i&ccedil;in İmam-Hatip okullarına ait bir y&ouml;netmelik h&uuml;km&uuml;nden yararlanarak, beşinci sınıfta iken altıncı ve yedinci sınıfların derslerini de vererek 1972 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml; yazılı sınavlarına girmiş ve bu sınavı T&uuml;rkiye birincisi olarak kazanmıştır. Bu arada mecburi hizmetle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; olduğu i&ccedil;in Malatya Doğanşehir S&uuml;rg&uuml; beldesine imam-hatip olarak atanmıştır. Aynı yıl Erzurum Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml; m&uuml;lakatını kazandı. Ya mevcut g&ouml;reve devam edecek veya y&uuml;ksek &ouml;ğrenime gitmeye karar verecekti. Yapılan istişare sonucunda ikincisine karar verildi. Fakat hayatı ve toplumu tanımak a&ccedil;ısından bu kısa s&uuml;redeki imam-hatiplik tecr&uuml;besi; KARAMAN&rsquo;IN geleceğine &ouml;nemli katkılar sağlamıştır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Y&uuml;ksek &Ouml;ğrenimi</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN 1972-1973 eğitim yılında Erzurum Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;ndeki &ouml;ğrenimine başlamıştır. Doğal olarak imam-hatiplik g&ouml;revinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak buna karşılık olarak okulun burs sınavını kazandı. Erzurum&rsquo;un soğuk iklimini ve coğrafi şartlarını saymazsanız burası y&uuml;ksek dini &ouml;ğrenim i&ccedil;in uygun ve bereketli bir şehirdir. Zira resmi program dışında mesleki alanda Erzurum medrese hocalarından ders almak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. KARAMAN da bu fırsatı değerlendirmiş, mesai dışı ve tatil g&uuml;nlerinde &ouml;zel dersler almıştır. Bir ger&ccedil;eği daha ifade etmek gerekirse enstit&uuml; programı da yeterince zengindi. &Ccedil;ok gayretli ve başarılı hizmetleri vardı. Burada; o yıllarda b&uuml;t&uuml;n &ouml;ğrencilerin yetişmesinde emeği olan ancak bug&uuml;n i&ccedil;in vefat eden iki değerli bilim adamını anmadan ge&ccedil;mek doğru olmaz. Bunlardan biri naklen İzmir Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;ne giden ve orada vefat eden tefsir hocası Do&ccedil;. Dr. Abdullah AYDEMİR diğeri de Konya Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;ne naklen atanan ve orada vefat eden &Ouml;zg&uuml; ARAS&rsquo;tır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">İlk G&ouml;rev</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN, İmam-Hatip okulundan mezun olduktan sonra bir s&uuml;re imam-hatiplik g&ouml;revi yapmıştı. Bunu az &ouml;nce ifade etmiştik. Fakat onun asıl ve kesintisiz g&ouml;revi y&uuml;ksek &ouml;ğrenimden sonra başlamıştır. KARAMAN 1976 yılında enstit&uuml;y&uuml; bitirince ilk mezuniyet yılında Milli Eğitim Bakanlığı Din &Ouml;ğretimi Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nce Trabzon Beşikd&uuml;z&uuml; Ticaret Lisesi din dersi &ouml;ğretmenliğine atanmıştır. Fakat o, bu g&ouml;reve başlamadan, Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nda g&ouml;rev almayı tercih etmiştir. Başkanlıkla yapılan &ouml;n g&ouml;r&uuml;şme sonucunda ağustos 1976 yılında İstanbul stajyer m&uuml;ft&uuml; yardımcılığına atandı. Bu &ouml;nemli bir fırsattı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o d&ouml;nemde, İstanbul&rsquo;da Abdurrahman Şeref G&Uuml;ZELYAZICI m&uuml;ft&uuml;l&uuml;k yapmaktadır. Burada kaldığı s&uuml;re i&ccedil;inde merhumun bilgi ve tecr&uuml;belerinden istifade etmiştir. Daha sonra 1976 yılı sonunda Malatya Hekimhan il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne atandı. Yaklaşık bir yıl burada &ccedil;alıştı. İlk yurt dışı g&ouml;revine, 1977 yılı ramazan ayında Almanya&rsquo;ya gitti. K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve şirin bir il&ccedil;e olan Hekimhan&rsquo;da din hizmetinin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesinde halkın &ouml;nemli katkıları alınmıştır. KARAMAN, 1978 yılında askerlik hizmeti nedeniyle Hekimhan&rsquo;dan ayrılmış ve askerlik hizmeti i&ccedil;in tekrar İstanbul&rsquo;a gitmiştir. D&ouml;rt ay Tuzla piyade okulunda temel eğitimini tamamladıktan sonra yedek subay olarak K&uuml;tahya 9. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı emrine atanmıştır. Askerlik hizmetini 1979 yılı sonunda teğmen olarak tamamlayan KARAMAN terhis olmuş ve bir ay i&ccedil;inde Safranbolu il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne atanmıştır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Yaklaşık sekiz yıl (1979-1987) bu il&ccedil;ede m&uuml;ft&uuml; olarak g&ouml;rev yaptı. Safranbolu, tarihi eser ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile &ouml;nemli bir yerleşim merkezidir. Burada kaldığı s&uuml;re i&ccedil;inde il&ccedil;enin tarihi dokusuna uygun olarak dini, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel anlamda &ouml;nemli hizmetlerin yapılmasına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etti. Diğer taraftan vatandaşların desteği ile m&uuml;ft&uuml;l&uuml;k hizmet binası, Kur&rsquo;&acirc;n kursu ve cami gibi &ouml;nemli mek&acirc;nların inşasına katkı sağladı. Yine KARAMAN, aynı il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; kadrosunda iken ge&ccedil;ici olarak dokuz ay Ankara&rsquo;da Fransızca dil kursuna katılmıştır. Kursun tamamlanmasından sonra beş ay s&uuml;reyle Fransa&rsquo;da din g&ouml;revlisi olarak &ccedil;alışmıştır. Daha sonra 1987 yılında Ak&ccedil;akoca il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne atandı. Bu il&ccedil;ede de bir yıl m&uuml;ft&uuml;l&uuml;k hizmetini y&uuml;r&uuml;tt&uuml;. KARAMAN, bu il&ccedil;ede fazla kalmadı. Ancak bu kısa s&uuml;re i&ccedil;inde, Ak&ccedil;akoca halkı ile b&uuml;y&uuml;k bir sevgi, saygı ve huzur dolu g&uuml;nler yaşamıştır. Karşılıklı gayret ve anlayış sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;ının hizmetleri &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">KARAMAN, bu il&ccedil;ede iken ortak kararname ile Erzincan il m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne atanmış ve 10 Kasım 1988 tarihinde buradaki g&ouml;revine başlamıştır. Onun g&ouml;rev yaptığı Erzincan ilinde de devlet ve millet işbirliği &ccedil;er&ccedil;evesinde dini hizmetlere &ouml;nc&uuml;l&uuml;k edilmiştir. &Ouml;zellikle 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen depremde halkın dini, mill&icirc;, manevi ve moral değerlerinin korunmasında &ouml;nemli katkıları oldu. Depremin maddi ve manevi hasarlarının giderilmesi i&ccedil;in yoğun &ccedil;alışmalara katıldı. Erzincan M&uuml;ft&uuml;l&uuml;k hizmet binası, Terzi Baba Camii, diğer camiler, Kur&rsquo;&acirc;n kursu ve lojman gibi &ouml;nemli dini tesislerin yeniden yapımı veya onarımı ger&ccedil;ekleştirilmiştir. Bu hususta da yeri gelmişken d&ouml;nemin merhum Erzincan Valisi Recep YAZICIOĞLU&rsquo;NUN b&uuml;y&uuml;k katkılarını da rahmetle anmak gerekir. KARAMAN, Erzincan ilinde m&uuml;ft&uuml;l&uuml;k hizmetini y&uuml;r&uuml;t&uuml;rken 1989 yılında Kayseri Erciyes &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi Kelam Anabilim Dalında y&uuml;ksek lisans programına kaydolmuş ve s&ouml;z konusu programı 1991 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Erzurum Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi doktora &ouml;ğrenimine başlamıştır. 1994 yılında doktora tezini tamamlayarak, ilahiyat doktorası unvanını almıştır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN, 1993 yılında Elazığ il m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne atandı. Elazığ, kendi vilayeti olması nedeniyle bu atamanın beraberinde getirdiği bazı zorluklar da vardı. Fakat iyi değerlendirildiğinde &ouml;nemli hizmetlere katkıda bulunmak da m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Elazığ ve onun tarihi zenginliğini oluşturan Harput&rsquo;un b&ouml;lgede &ouml;zel bir yeri vardır. Diğer bir ifade ile Elazığ ve &ccedil;evresi din hizmetleri a&ccedil;ısından daha derin ve zengin bir birikime sahiptir. Karaman 1993-2000 yılları arasında Elazığ&rsquo;da din g&ouml;revlileri başta olmak &uuml;zere halkın desteği ile daha &ouml;nce inşaat halinde olan Edibe Can M&uuml;ft&uuml;l&uuml;k sitesini tamamlayarak hizmete a&ccedil;ılmasını sağladı. Bu site, bir k&uuml;lt&uuml;r merkezi konumundadır. Elazığ&rsquo;da icra edilen bir&ccedil;ok toplantı, panel, seminer, konferans, sempozyum ve kongrelere ev sahipliği yapmaktadır. Diğer taraftan Elazığ Kur&rsquo;&acirc;n kursu ve camiler konusunda &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de doyum noktasına ulaşmıştır. Yine bu s&uuml;re i&ccedil;inde &ldquo;D&uuml;n&uuml; ve Bug&uuml;n&uuml;yle Harput Sempozyumu&rdquo; zengin bir program ile icra edilmiştir. Bu programa katılan yaklaşık doksan bilim adamının tebliğleri derlenerek iki ciltlik bir eser halinde yayımlanmıştır. Bu s&uuml;re i&ccedil;inde T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı Elazığ şubesinin de s&ouml;z konusu hizmetlere aktif olarak katkısı sağlanmıştır. KARAMAN, Elazığ&rsquo;daki bu hizmeti esnasında İstanbul Marmara İlahiyat Fak&uuml;ltesi&rsquo;nde 1997 yılında yine Kelam Ana Bilim dalında do&ccedil;entlik sınavına girerek ilahiyat do&ccedil;enti unvanını almıştır. Bu tarihten itibaren do&ccedil;entlik unvanını kullanmaktadır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Yurtdışı G&ouml;revi</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN, Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın yurt dışı hizmetlerinde de &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de g&ouml;rev almıştır. &Ccedil;oğu kez kısa s&uuml;reli ve ge&ccedil;ici g&ouml;revlerle yurt dışındaki vatandaşlarımızın din hizmetlerine rehberlik etmiştir. Yine bu maksatla 2001 yılında altı aylık bir s&uuml;re ile T.C. Viyana B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği nezdinde ge&ccedil;ici olarak din hizmetleri m&uuml;şavirliğini y&uuml;r&uuml;tmek &uuml;zere tedvirle g&ouml;revlendirilmiştir. Burada kaldığı s&uuml;re i&ccedil;inde Avusturya&rsquo;da &ccedil;alışan T&uuml;rk topluluğunun din hizmetleri başta olmak &uuml;zere diğer sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel konularda yardımcı olmuştur. Tekrar Elazığ il m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml;ne d&ouml;nen KARAMAN, Temmuz 2002 tarihinde T.C. Paris B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği Din Hizmetleri M&uuml;şavirliğine atandı. Bir yıl s&uuml;re ile bu hizmeti y&uuml;r&uuml;tt&uuml;. Daha sonra g&ouml;r&uuml;len l&uuml;zum &uuml;zerine 30 Temmuz 2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı&rsquo;na atandı. Halen aynı g&ouml;revi &nbsp;y&uuml;r&uuml;ten KARAMAN, orta derecede Arap&ccedil;a ve Fransızca bilmektedir. Evli ve &uuml;&ccedil; &ccedil;ocuk babasıdır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Eserleri ve Bilimsel Makaleleri</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">Do&ccedil;. Dr. Fikret KARAMAN, taşra ve başkanlık merkezindeki idari g&ouml;revi ve &ccedil;alışma mesaisi yanında ilmi &ccedil;alışmalarda bulunmayı da ihmal etmemiştir. Bu &ccedil;alışma sayesinde doktora ve do&ccedil;entlik unvanlarını g&ouml;revi başında iken almıştır. Diğer yandan il m&uuml;ft&uuml;l&uuml;ğ&uuml; ve başkan yardımcılığı esnasında Diyanet İşler Başkanlığı adına yurt i&ccedil;i ve yurt dışında bir&ccedil;ok bilimsel toplantıya katılmıştır. Bilimsel ve halka y&ouml;nelik 120 kadar makalesi yayımlanmıştır. Halka y&ouml;nelik makalelerin buraya alınmasına gerek g&ouml;r&uuml;lmemiştir. Ancak basılmış kitap ve yayımlanmış bilimsel makalelerinin isimlerini hatırlatmakta yarar vardır:</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;A-Eserler</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">1- Hz. Peygamber (S.A.V)&rsquo;in S&uuml;nneti Işığında Tebliğ ve İrşad, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">2- Tenkihu&rsquo;l Kelam Fi Akaid&rsquo;i Ehli&rsquo;l İslam; (Abdullatif el-Harputi; Sadeleştirme) T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı, Elazığ Şubesi Yayını.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">3- İslam&rsquo;ın, İnsana Bakışı, (Tebliğ ve Seminerlerden Derleme) T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı, Elazığ Şubesi.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">4- M&uuml;nafıklığın İtikadi Boyutu ve İslami Tebliğe Etkisi; T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 1996.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">5- Hz. Muhammed (S.A.V) ve Toplumsal G&uuml;ven; T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 2002.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-weight: bold;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;B-Bilimsel Makaleler</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;1- Kelam İlminin Doğuşu Ve M&uuml;tekaddimin D&ouml;nemi Problemleri; Fırat &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dergisi; Sayı:1, 1996.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">2- Rızık ve Kazan&ccedil; Anlayışı &Uuml;zerine Bir İnceleme; Fırat &Uuml;niversitesi, İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dergisi; Sayı, 1, 1996.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">3- Tevekk&uuml;l İnancı &Uuml;zerine Bir İnceleme; Fırat &Uuml;niversitesi, İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dergisi; Sayı, 1, 1996.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">4- Ter&ouml;r ve Şiddetin &Ouml;nlenmesinde Dini Değerlerin Yeri ve &Ouml;nemi; Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 36, Sayı, 3, 2000.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">5- &Ccedil;ağımızdaki İtikadi Sapmalar ve Kelami &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler; Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 35, Sayı, 4, 1999.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">6- İslam Dini A&ccedil;ısından T&uuml;t&uuml;n ve Sigara &Uuml;zerine Bir İnceleme; Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 35, Sayı, 3, 1999.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">7- Cenaze Defni ve Kabir Ziyareti &Uuml;zerine Bir İnceleme: Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 35, Sayı, 2, 1999.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">8- Ma&rsquo;rufu Emretme ve M&uuml;nkeri Nehyetme G&ouml;revi Hakkında Bir Değerlendirme; Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 31, Sayı, 2, 1995.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">9- İslami Tebliğin Evrenselliği ve Veda Hutbesi &Uuml;zerine Bir Değerlendirme;Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 30, Sayı, 3, 1994.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">10- İslam&rsquo;da Ekonomi ve &Ccedil;alışma Politikası; Fırat &Uuml;niversitesi, İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dergisi; Sayı, 3, 1998.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">11- İslam&rsquo;ı Tebliğ&rsquo;de Aşırılık Problemine Karşı M&uuml;jdeleme ve Kolaylık İlkesi, Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu Tebliği, 2002 Elazığ;</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">12- Abdullatif Harputi&rsquo;nin Hayatı-Eserleri ve Kelami G&ouml;r&uuml;şleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi, Cilt, 29, Sayı, 1, 1993.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">13- Hz. Peygamber (S.A.V)&rsquo;in Tebliğinde Metot ve G&uuml;ven Fakt&ouml;r&uuml;: Hz. Muhammed (S.A.V) ve Toplumsal G&uuml;ven; T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 2002.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">14- Harput&rsquo;un Bilim ve K&uuml;lt&uuml;r Hayatında Son D&ouml;nem M&uuml;ft&uuml;lerinin Katkıları, D&uuml;n&uuml; ve Bug&uuml;n&uuml;yle Harput; T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 1999.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">15- Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;da İlim Kavramı ve Değeri, İslam&rsquo;ın İnsana Bakışı, s. 237, 2002.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">16- ABD The Muslim World-The Status and Function of the PRA in the Turkish Repuplic (Cumhuriyet Y&ouml;netiminde Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;nın yeri ve İşlevi),Sayı 98 Nisan-Temmuz 2008.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">17- Fransa İslam Konseyi &Uuml;zerine Bir İnceleme; On Dokuz Mayıs &Uuml;niversitesi İlahiyat Fak&uuml;ltesi Dergisi, Sayı, 16, Samsun, 2003.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">18- Bid&rsquo;at ve Bid&rsquo;at &Uuml;zerine Bir İnceleme, Diyanet İlmi Dergi, 1990, cilt, 26.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">&nbsp;</div> <p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" style="padding: 0px; margin: 0px;">19- Uluslararası Avrupa Birliği Şurası (3-7 Mayıs 2000), Avrupa Birliğinde Din Fakt&ouml;r&uuml; ve Sorumluluklarımız, Cilt I, s.19</font></p>
Yazarın Diğer Kitapları
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  30,00 TL  -  978-605-5094-82-9