Müslümanca Yaşama Sanatı

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

Elinizde bulunan bu mütevazı kitap; yanlış yollara sapan kimselerin hakikati görmelerine, inançlarını veya amelî vazifelerini düzeltmelerine, muğlak meselelerde doğru çözüm yapmalarına yardımcı olma düşüncesiyle kaleme alınan yazıların bir araya toplanmış olmasıyla meydana gelmiştir. Güvenilir kaynaklardan alınıp buket hâline getirildikten sonra din kardeşlerimize takdim edilmiş bulunmaktadır. 
Gayemiz, hak rızâsı için halka hakikatleri açıklamaktır. Hak ve hakikatler, ittibâ olunmaya daha lâyıktır. Tevfik ve inâyet ancak Allah Teâlâ hazretlerindendir.
 
Kur’ân ola hâl-ü harekâtında delilin, 
Ahkâmına gafil beşer, ahkâmına râm ol;
Fermân-ı hakikattir o düstûr-ı celilin, 
Fermânına râm ol da zaferyâb-ı merâm ol.
 
                                                                            İsmail Safâ 

Yazar
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Sert Kapak Kuşe Sıvama Cilt  -  60,00 TL  -  978-605-5457-21-1