Siyer-i Ali

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

    Bu kitapta kronolojik olarak tarihte bir gezi yapacağız. Önce “Hazret-i Ali kimdir? Neler yapmıştır? İlmî derecesi nedir? Tarihe nasıl not düşmüştür?” vb. gibi meseleleri tahkik edip inceledikten sonra analizini yapmaya çalışacağız İnşallah. Şunu da belirtelim ki; insanların dini inançları, düşünceleri, fikir ve yorumları, siyasî duruşları bizi fazla da ilgilendirmemektedir. Herkesin fikrine (ifrat yoksa) saygı göstermek görevimizdir. Ancak Hz. Ali’nin (ra) hayatı Resûl-i Zi’şan Hazretleri’yle (sav) iç içe olduğundan biz bu eserimizi yazarken birbirinden ayırmadan bu yüce iki zatın yolculuğuna şahitlik etmeye çalışacağız. Allah’ın koyduğu temel prensipler, Resûlullah’ın çizmiş olduğu sırat-ı müstakim yolundan çıkmış, gayesi din olmayan, tamamen din-i mübin-i İslâm’ı tahribe çalışanlara karşı da ne dilimiz, ne de kalemimiz susmayacak, ihkak-ı hak için elimizden gelen irşad görevini sonuna kadar yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken de 1400 yıldan bu tarafa gelen sahih nakiller, kaynaklar temel başvurumuz olacaktır. Bu eserde olduğu gibi -165 kaynağın ışığında bu eser yazıldı- şüphe dahi duyduğumuz hiçbir eser, hiç bir kaynak ve ilmî olmayan yapıtlara tevessül etmeden büyük bir gayret ve araştırma sonucu bu çalışmamızı inşaallah tamamladık.

Yazar

İ. Salih Salihoğlu

Yazar 1950 yılında Erzurum ili Hınıs ilçesinde dünyaya geldi. Devrin büyük âlimlerinden müteveffa Hafız Mustafa Efendi, Müderris Molla Fahrettin Efendi ve Şark ulemasından babası Hınıs Merkez Cami-i Kebir imamı müteveffa El Hacc Şeyh Ahmet Efendi’den Sarf, Nahiv, Fıkıh, Kelâm, Akaid ve Hadis dersleri aldı. Henüz 18 yaş civarında iken tam 90 şer’i kitabı okuyarak, çoğunu hıfzetti. Daha sonra Sosyal Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesini bitiren yazarın; Soyu Neseb’en Sahabelerden Halit bin Velid’e dayanır. Anne tarafından dedesi (Varto) Rındalı şeyhi ismiyle maruf Molla Yusuf oğlu Elhac Şeyh Bahaettin Efendi Hazretleri’dir. Anne Annesi Mariye hanımdır. Annesinin baba tarafından künyesi şöyledir: Şeyh Bahaeddin ef- b. Seyda-i molla Yusuf-b. Şeyh Musa- b. Şeyh Muhammed- b. Şeyh Ömer- b. Şeyh Haşem- b. Şeyh Miray (şeyh miro)- b. Şeyh Osman-ı babu’dur. Annesinin anne tarafından dedesi ise; 1925 yıllarında Varto müftüsü iken vefat eden şeyh molla Halit-i gümgüm-i hazretleridir. Yazarın baba tarafından dördüncü atası Şeyh İbrahim Paşa olup, Erzurum merkezde külliye, cami ve vakıfları mevcuttur. “Müderris, Araştırmacı, Yazar” eserlerinde büyük atası olan ŞEYH SALİH ismine izafeten mahlas olarak “İhsan SALİH SALİHOĞLU” ismini kullanmaktadır. Baba tarafından Künyesi: İhsan Salih Salihoğlu. b. Şeyh. Ahmet.  - b. Şeyh Mustafa. - b. Şeyh M. Emin - b. Şeyh İbrahim Paşa - b. Şeyh Abdullah. - b. Şeyh Abdurahman - b. Şeyh Hanifi. - b. Şeyh Salih-i Gal. ene... b. Halit bin Velid (r.a.)’dir. Evli olan yazar 2 çocuk sahibidir. 

Yazarın Diğer Kitapları
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

İthal Kâğıt  -  Karton Kapak  -  43,00 TL  -  978-605-5457-43-3