Sohbetler

Açıklama
Yazar
Yorumlar
Satış
Açıklama

    Size sunulmakta olan Sohbetler (Tenbihu'l Gafilîn) adlı bu eser, hem bir ahlâk, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır. Fıkıh, ahlâk ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, "tevhid" birlik dini olan İslâm'ın "ana caddesi" ni daha yakından görerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık çıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksınız. Hakk'a yaklaşmanın dini adı "takva"dır. Mütteki insanlar, aynı zamanda Hakkın sevgili kullarıdır. İsterseniz, geliniz, hep birlikte O'nu sevelim ve O'nun sevgilisi olalım.

Yazar

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Kaynaklarda ge&ccedil;en asıl adı Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkand&icirc;&rsquo;dir.&nbsp;Bağd&acirc;d&icirc; tam adını &ldquo;Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;Nasr b.&nbsp;Muhammed b. İbrahim b. el-Hatt&acirc;b&rdquo; olarak vermiştir. Zeheb&icirc; de neseb zincirinde&nbsp;&ldquo;Ahmed&rdquo; ismini zikretmemiştir. Eserlerinde ve kendisinden bahseden kaynaklarda &ldquo;el-Fak&icirc;h&rdquo; lakabıyla zikredildiği&nbsp;gibi, kendisinin bir hadis ravisi olması ve mezhep i&ccedil;inde hadis bilgisi ile &ouml;ne&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı &ldquo;el-H&acirc;fız&rdquo;, &ldquo;el-Muhaddis&rdquo;, tefsir alanına vuk&ucirc;fiyetinden dolayı&nbsp;&ldquo;el-M&uuml;fessir&rdquo;, tasavvuf&icirc; ve ahlak&icirc; y&ouml;n&uuml;n&uuml;n eserlerinde ve hayatında &ouml;n plana&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı da &ldquo;ez-Z&acirc;hid&rdquo;, &ldquo;es-S&ucirc;fi&rdquo; lakabı ile de zikredilmiştir. Doğum tarihi ve doğum yeri&nbsp;ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte her birinde &ldquo;es-Semerkand&icirc;&rdquo;nisbesinin yer alıyor oluşu,&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin, Semerkand şehri veya&nbsp;civarının doğum yeri olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&rsquo;in vefat tarihi ile ilgili değişik rivayetler bulunmaktadır. Kaynaklarda&nbsp;bildirilen vefat tarihlerini ş&ouml;yle sıralayabiliriz: 373/983, 375/985, 376/986,&nbsp;381/991, 382/992, 383/993, 393/1003. Bir&ccedil;ok m&uuml;ellifin de bu tarihi benimsemesi &uuml;zerine Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin vefat tarihinin 373/983 olarak kabul edilmesi isabetli&nbsp;g&ouml;r&uuml;nmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&nbsp;sadece belli bir ilim dalında &ouml;ne &ccedil;ıkmamış, bir&ccedil;ok sahada eser kaleme&nbsp;alarak ilm&icirc; birikimini sonraki nesillere aktarmıştır. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf&nbsp;ve ahlak alanında eser veren meşhur &acirc;limlerden biri olup bir&ccedil;ok eseri yaygın olarak&nbsp;tanınmıştır.&nbsp;</span></p>
Yorumlar

YorumlarYorum Yaz

Yorum Yaz

Satış

1. Hamur, Sert Kapak

İthal Kâğıt - Sert Kapak