Ali Bakkal, Prof. Dr.

Anasayfa » Mütercimler » Ali Bakkal, Prof. Dr.
<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 20px;">T&acirc;bi&icirc;n d&ouml;neminin &ouml;nemli&nbsp;<em>siyer</em>&nbsp;ve&nbsp;<em>hadis</em>&nbsp;bilgilerinden ve&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">&ldquo;Hz. Peygamber&rsquo;in Hayatı ve Gazveleri&rdquo;</strong>&nbsp;adlı bu kitabın yazarı Muhammed b. İsh&acirc;k [<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">İbn İsh&acirc;k</strong>] (151/768),&nbsp;<em>meğ&acirc;z&icirc;</em>&nbsp;ve&nbsp;<em>siyer</em>&nbsp;alanında imam kabul edilir. Hocası ez-Z&uuml;hr&icirc;, Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v.) hayatıyla ilgili rivayetleri toplayan&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">İbn İsh&acirc;k</strong>&nbsp;hakkında, &ldquo;<em>Meğ&acirc;z&icirc;</em>ilmini &ouml;ğrenmek isteyen&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">İbn İsh&acirc;k</strong>&rsquo;a m&uuml;racaat etsin.&rdquo; derdi. İmam Ş&acirc;fi&icirc; de &ldquo;<em>Meğ&acirc;z&icirc;de</em>&nbsp;derinleşmek isteyen kimse&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">İbn İsh&acirc;k</strong>&rsquo;a muhta&ccedil;tır.&rdquo; der.</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 20px;"><strong style="color: rgb(37, 37, 37);">İbn İsh&acirc;k</strong>&rsquo;ın elinizdeki&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">&ldquo;Hz. Peygamber&rsquo;in Hayatı ve Gazveleri&rdquo;</strong>&nbsp;adlı kitabı,&nbsp;<em>Peygamber Efendimiz&rsquo;in hayatı&nbsp;</em>hakkında g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze ulaşabilmiş en eski metinlerden biri olması sebebiyle &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Abbas&icirc;lerin ikinci halifesi Eb&ucirc; Cafer Mansur&rsquo;un talebi &uuml;zerine kaleme aldığı bu kitap,&nbsp;<em>Hz.Peygamber&rsquo;in hayatı</em>&nbsp;hakkında sonraki d&ouml;nemlerde kaleme alınan b&uuml;t&uuml;n kitapların temel kaynaklarından biri olmuştur. Bu sebeple,&nbsp;<em>Hz. Peygamberin hayatı</em>&nbsp;hakkından bilgimizin temelini oluşturan&nbsp;<strong style="color: rgb(37, 37, 37);">&ldquo;Hz. Peygamber&rsquo;in Hayatı ve Gazveleri&rdquo;</strong>, bir anlamda&nbsp;<em>peygamber</em>&nbsp;algımızın oluşmasında etkili olmuştur.</p>
Bu mütercime ait henüz bir kitap kaydı bulunmamaktadır.