Naim Erdoğan

Anasayfa » Mütercimler » Naim Erdoğan

Mütercimin Buradaki Kitapları

114 KUDSİ HADİS-İ ŞERİF

“Kudsî Hadîs’e” “kudsî” denmesi bir yönüyle Allah Teâlâ’ya ait, “Hadîs” denmesi de bir yönüyle Resûlullah (s.a.v.)’a olmasındandır.  Allah Teâlâ’ya ait olan yönü, Kudsî hadîsin, vahiy veya ilham yoluyla, rüyada veya Mirac’da Rasûlullah’a Allah Teâlâ tarafından mânâ olarak bildirilmiş olmasıdır. Rasûlullah’a ait olan yönü, Rasûlullah (s.a.v.)’in bildirilen bu ilâhi (kudsî) mânâları kendi sözü (ifadesi) ile nakletmesidir.  Böylece, Rasûlullah’ın hadîs-i şerifleri ikiye ayrılıyor: Hem lâfız ve hem de mânâca Rasûlullah’a ait olana “Hadîs-i ...

Detaylar

Dini Hikâyeler

İbrahim el-Havvâs anlatıyor: Bir gün rızık aramak için evden çıktım. Bir olta alıp denize saldım… Ard arda tam üç balık tuttum… Hazırlanıp eve gelmek üzereyken kulağıma şöyle bir ses geldi: “Ey İbrahim, bırak bizi! Allah’ı zikredenlerden başka, kendine yiyecek bir şey bulamadın mı?” Bu söz bana çok tesir etmiş olacak ki, oltayı kırdım ve o günden sonra bir daha balık avına çıkmadım… KISSA’DAN HİSSE Bu hikâyelerden hisse alırken, azamî derecede ruhumuzu beslemeye çalışırken, zinhar balık avlamanın günâh olduğunu sanmayalım… Zira balık avlamanın caiz olduğu âyetlerle sabittir. Bu kıssalar bize sadece her şeyin Allah’ı zikrettiğini, binaenaleyh varlıklar içinde en şerefli mevkii işgal eden insanoğlunun zikirden ...

Detaylar