Abdülkerim el-Cîlî

Anasayfa » Yazarlar » Abdülkerim el-Cîlî

Kutbuddin Abdülkerîm İbn İbrahim İbn Abdülkerîm el-Cîlanî veya Geylanî yahut da Cîlî’dir. Taberistan bölgesinde bulunan Cîl adlı bir köye nispet edilmektedir. Butrus el-Bustânî Dâiretü’l-Meârif adlı eserde şöyle demektedir: “Cîlan veya Geylan Fars bölgesinin kuzey-batı taraflarında yer almaktadır.”

Abdülkerîm el-Cîlî, Abdülkadir el-Geylanî’nin torunudur. Bundan dolayı Kadirî lakabının ismine nispet edilmektedir. Kadirî tarikatına bağlıdır.

Cîlî, Şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerinde uzman bir kişiliktir. Ancak daha çok Hakikat ilmine –yani Kamil İslam Dininin rükünlerinden birisi olan üçüncü rükne ilişkin telif etmiş olduğu eserlerle ün yapmıştır. Bu üç rüknün ilki islam, ikincisi iman üçüncüsü ise ihsandır.

Cîlî şeyhlerinden Şeyh İsmail el-Ceberruti’ye öğrencilik yapmıştır.

Cîlî h.767, miladi 1365 yılında doğmuş, h.832 m.1428 yılında vefat etmiştir.

Yazarın Buradaki Kitapları

Fütûhât-ı Mekkiyye Şerhi

el-Cili, elinizdeki eseri yazma nedenini şu şekilde açıklamaktadır: "Şeyh, izah edilen bütün ilimlerin manalarını bu kitapta (Fütûhât-ı Mekkiyye) topladığını ve onları beş yüz elli dokuzuncu bölümde ima ettiğini söyler. Bu güzel kokuyu biriktirip topladığı ve değeri yüce, önemi büyük olan bu ilmi harika bir telif, ilgi çekici ve güçlü bir üslupla sağlam bir şekilde sıkıca büktüğü ve bu bölüme yerleştirdiği şeylerin anlaşılması akıl sahiplerinden çoğuna, tamamen muğlak kaldığı için bu bölümü, kitabın bütün müşküllerini şerh etmeye yöneldim. İshab (tafsilata girme, ayrıntıya inme) ve itnaba (sözü uzatma, uzun uzun anlatma, mübalağa etme) düşmemek için sözü ...

Detaylar

İlahî Kemâller

Hiç kuşku bulunmamaktadır ki, İslamî tasavvuf kitapları müridin hikmetler ve sufî kurallara ulaşmasına yardımcı olduğu gibi Allah Teâlâ’ya varmak için “seyr-ü sülûk”a giren müridin haller ve makamlara ulaşıp onları elde etmesine de yardımcı olur. Bu kitaplardan, İslamî makamın hükümlerini, imanî makamın nurlarını ve ihsan makamının sırlarını gerçekleştirebilmenin keyfiyetini ilham olarak almak ister. Allah Teâlâ’nın şu buyruğuna ulaşmak için: “Yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et” (el-Hicr/99) Bunların bütünü, nefislerin ve kalplerin hastalıklarını bilen âlim şeyhinin terbiyesiyle, gözetiminde ve yardımıyla ve bu hastalıklara şifa olan ilaçlara riayet etmekle gerçekleşir. Zira ...

Detaylar