Ebü’l-Leys es-Semerkandî

Anasayfa » Yazarlar » Ebü’l-Leys es-Semerkandî
<p><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;">Kaynaklarda ge&ccedil;en asıl adı Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim es-Semerkand&icirc;&rsquo;dir.&nbsp;Bağd&acirc;d&icirc; tam adını &ldquo;Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;Nasr b.&nbsp;Muhammed b. İbrahim b. el-Hatt&acirc;b&rdquo; olarak vermiştir. Zeheb&icirc; de neseb zincirinde&nbsp;&ldquo;Ahmed&rdquo; ismini zikretmemiştir. Eserlerinde ve kendisinden bahseden kaynaklarda &ldquo;el-Fak&icirc;h&rdquo; lakabıyla zikredildiği&nbsp;gibi, kendisinin bir hadis ravisi olması ve mezhep i&ccedil;inde hadis bilgisi ile &ouml;ne&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı &ldquo;el-H&acirc;fız&rdquo;, &ldquo;el-Muhaddis&rdquo;, tefsir alanına vuk&ucirc;fiyetinden dolayı&nbsp;&ldquo;el-M&uuml;fessir&rdquo;, tasavvuf&icirc; ve ahlak&icirc; y&ouml;n&uuml;n&uuml;n eserlerinde ve hayatında &ouml;n plana&nbsp;&ccedil;ıkmasından dolayı da &ldquo;ez-Z&acirc;hid&rdquo;, &ldquo;es-S&ucirc;fi&rdquo; lakabı ile de zikredilmiştir. Doğum tarihi ve doğum yeri&nbsp;ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamakla birlikte her birinde &ldquo;es-Semerkand&icirc;&rdquo;nisbesinin yer alıyor oluşu,&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin, Semerkand şehri veya&nbsp;civarının doğum yeri olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&rsquo;in vefat tarihi ile ilgili değişik rivayetler bulunmaktadır. Kaynaklarda&nbsp;bildirilen vefat tarihlerini ş&ouml;yle sıralayabiliriz: 373/983, 375/985, 376/986,&nbsp;381/991, 382/992, 383/993, 393/1003. Bir&ccedil;ok m&uuml;ellifin de bu tarihi benimsemesi &uuml;zerine Ebu&rsquo;l-Leys&nbsp;es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin vefat tarihinin 373/983 olarak kabul edilmesi isabetli&nbsp;g&ouml;r&uuml;nmektedir.&nbsp;Eb&uuml;&rsquo;l-Leys&nbsp;sadece belli bir ilim dalında &ouml;ne &ccedil;ıkmamış, bir&ccedil;ok sahada eser kaleme&nbsp;alarak ilm&icirc; birikimini sonraki nesillere aktarmıştır. Fıkıh, tefsir, hadis, kelam, tasavvuf&nbsp;ve ahlak alanında eser veren meşhur &acirc;limlerden biri olup bir&ccedil;ok eseri yaygın olarak&nbsp;tanınmıştır.&nbsp;</span></p>

Yazarın Buradaki Kitapları

Bostânü'l-Ârifin Sohbetler

Detaylar

Faziletler Kitabı

İmam Gazzal&icirc; ve Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc; gibi b&uuml;y&uuml;k şahsiyetlerin eserlerine baktığımızda, etkilerinin sadece yazıldıkları d&ouml;nemle sınırlı kalmayıp bug&uuml;ne kadar geldiğini g&ouml;r&uuml;r&uuml;z. S&ouml;z konusu bu se&ccedil;kin kişiler &ccedil;alışmalarında, &ouml;zellikle insanın yaratılış gayesini, bu amaca ulaşmak i&ccedil;in nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini ve ger&ccedil;ek mutluluğun yollarını okurlarına izah ederler. İmam Gazz&acirc;l&icirc;&rsquo;nin&nbsp;Kimya-yı Saadet&nbsp;ve&nbsp;M&uuml;k&acirc;şefet&uuml;&rsquo;l Kul&ucirc;b (Kalplerin Keşfi)&nbsp;ile Eb&uuml;&rsquo;l-Leys es-Semerkand&icirc;&rsquo;nin&nbsp;Tenbih&uuml;&rsquo;l Gafil&icirc;n&nbsp;ve&nbsp;Bustan&uuml;&rsquo;l Arif&icirc;n&nbsp;adlı eserlerinden istifade edilerek hazırlanan bu kitap; g&uuml;nl&uuml;k amellerin, ahlak&icirc; davranışların ve ...

Detaylar

Sohbetler

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Size sunulmakta olan Sohbetler (Tenbihu&#39;l Gafil&icirc;n) adlı bu eser, hem bir ahl&acirc;k, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır. Fıkıh, ahl&acirc;k ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, &quot;tevhid&quot; birlik dini olan İsl&acirc;m&#39;ın &quot;ana caddesi&quot; ni daha yakından g&ouml;rerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık &ccedil;ıkmaz sokaklara saplanmaktan kurtulacaksınız. Hakk&#39;a yaklaşmanın dini adı &quot;takva&quot;dır. M&uuml;tteki insanlar, aynı zamanda Hakkın sevgili kullarıdır. İsterseniz, geliniz, hep birlikte O&#39;nu sevelim ve O&#39;nun sevgilisi ...

Detaylar

Tenbihü'l Gâfilîn Sohbetler

M&uuml;fessir, muhaddis, fak&icirc;h, z&acirc;hid, &acirc;lim, m&uuml;ttek&icirc;, ilm&icirc;yle &acirc;mil, &uuml;stad Ebu&rsquo;l-Leys - SEMERKAND&Icirc; Hazretlerinin İsl&acirc;m &uuml;mmetinin hemen hemen tamamınca &nbsp;tanınan, sevilen ve zevkle okunan TENB&Icirc;H&Uuml;&rsquo;L-G&Acirc;F&Icirc;L&Icirc;N adlı eseri; hem bir ahl&acirc;k, hem bir tasavvuf, hem de bir şeriat kitabıdır. Fıkıh, ahl&acirc;k ve tasavvufla ilgili konuları birlikte okuyacak, &ldquo;Tevh&icirc;d&rdquo; birlik dini olan İsl&acirc;m&rsquo;ın &ldquo;Ana Caddesi&rdquo; ni daha yakından g&ouml;rerek, ne olduğu belli olmayan, karanlık &ccedil;ıkmaz sokaklara sapmaktan kurtulacaksınız. &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Eserde de g&ouml;r&uuml;leceği gibi; İhl&acirc;s, &ouml;l&uuml;m, &ouml;l&uuml;m&uuml;n şiddeti, kabir azabı, kıyamet ve al&acirc;metleri, cehennem ve cehennemliklerin hali, cennet ve ...

Detaylar