Kemal Çakmaklı, Prof. Dr.

Anasayfa » Yazarlar » Kemal Çakmaklı, Prof. Dr.
<p class="pAuthorDetailRight" style="padding: 3px 10px 0px 0px; margin: 0px; font-size: 12px; color: rgb(160, 160, 160); width: 550px; text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">Prof. Dr. Kemal &Ccedil;akmaklı Aile, &Ccedil;ocuk ve Gen&ccedil;lik Psikiyatrisi alanında &ccedil;alışan Psikiyatrik Sosyal &Ccedil;alışma M&uuml;tehassısıdır.İ.&Uuml; İstanbul Tıp Fak&uuml;ltesi &Ccedil;ocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında &Ouml;ğretim &uuml;yesidir. Aynı zamanda Psikiyatri Anabilim Dalı ve Prevantif Onkoloji Anabilim Dallarında da &ouml;ğretim &uuml;yesi ve Akademik Kurul &uuml;yesi olarak yıllarca &ccedil;alışmıştır. Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Bilim Dalı&#39;nın kurucusudur. Bu Bilim Dalının yedi yıl başkanlığını yapmıştır. &Ccedil;eşitli &uuml;niversitelerde y&uuml;ksek lisans ve doktora programlarında yıllarca &Ouml;ğretim &Uuml;yesi olarak g&ouml;rev almıştır.</font></p> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda iki yıl Y&uuml;ksek İhtisas Kurul &Uuml;yeliği yapmıştır. &Ccedil;ocuk Su&ccedil;ları Mahkemesinde de g&ouml;revleri s&uuml;rmektedir. İngiltere Londra St. Thomas&rsquo; Hospital ve Guy&rsquo;s Hospital Tıp Fak&uuml;ltelerinde Guest Professor olarak &ccedil;alışmıştır. Ayrıca Londra&rsquo;da on civarında değişik hastane ve tıp ortamında ilmi araştırmalarını s&uuml;rd&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. A.B.D&rsquo;de başta Boston ve New York olmak &uuml;zere &ccedil;eşitli &uuml;niversitelerinde bilimsel &ccedil;alışmalar yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri North Carolina&rsquo;da American Biographical Instute ve İngiltere Cambridge&rsquo;de International Biographical Instute tarafından alanında temay&uuml;z etmiş &ouml;nc&uuml; bilim adamı se&ccedil;ilmiştir. Amerika ve D&uuml;nya Liderler Ansiklopedilerinde kendisine yer verilmiştir.&nbsp;</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Uluslararası d&uuml;zeyde ellinin &uuml;zerinde Bilimsel Sertifikalar (&Ouml;d&uuml;l, Nişan, Plaket, Diploma, Belge vb) sahibidir.Bilim Şeref Altın Madalyası (Commomerative Medal Of Honor) bunlardan birisidir. Yerli ve yabancı y&uuml;z&uuml;n &uuml;zerinde bilimsel yayını vardır. Ayrıca Halk Sağlık Eğitimi (Anne-Baba Okulu, Evlilik Okulu, Yetişkinler okulu) i&ccedil;in yazdığı otuz beş civarında kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplardan &ccedil;oğu birden fazla baskı yapmıştır. Aile İ&ccedil;i İletişim ve Sosyal Sağlık kitabının ilk baskısı devletimiz tarafından 25.000 adet basılmıştır. Halen bu kitabın 5. baskısı 2 Cilt olarak piyasaya &ccedil;ıkmıştır.&nbsp;</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bu kitap 1000 sayfa civarındadır. En son &ccedil;ıkan kitapları şunlardır: &Ccedil;ocukta ve Gen&ccedil;te Sosyal Sağlık, Anne Baba ve Eş Olmak, &Ouml;ğrenmek ve Başarmak Sanatı, &Ccedil;ocuk Yetiştirmek Sanattır, &Ccedil;ocuklarda G&ouml;r&uuml;len Konuşma Sorunları vd. Bu kitapların her biri 500 sayfa civarındadır. Prof. Dr. Kemal &Ccedil;AKMAKLI aynı zaman Senfoni Orkestrasında Viyolonist (Kemancı) olarak da g&ouml;revler almıştır. Kendisi Amat&ouml;r bir sanat&ccedil;ıdır. İstanbul &Uuml;niversitesi Etnomuzikoloji ve Araştırma Merkezi ile Devlet Konservatuarında M&uuml;zik Terapi alanında &Ouml;ğretim &Uuml;yesi olarak ikişer yıl hizmet vermiştir. &Uuml;nl&uuml; orkestra şefimiz Sn. Hikmet ŞİMŞEK&#39;in y&ouml;nettiği Oda Orkestrasında ve değerli sanat&ccedil;ımız Sn. Fethi KOPUZ Filarmoni Orkestrasında Vd. &ccedil;eşitli d&ouml;nemlerde g&ouml;rev yapmıştır.</font></div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;">&nbsp;</div> <div style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: normal;"><font color="#808080" face="Tahoma" size="2" style="padding: 0px; margin: 0px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp;Londra &Uuml;niversitesinde bulunduğu yıllarda da oranın yaylı &ccedil;algılar orkestrasında Viyolonist olarak &ccedil;alışmıştır. &Ccedil;ocuk Psikiyatrisi Başkanı, D&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; Dr. Eva FROMMER tarafından kendisinin bu durumu takdirle karşılanmıştır. Dr. FROMMER esasen &Ccedil;ocuk Psikiyatrisi &Ouml;ğretim &Uuml;yesi olan Prof. Dr. Kemal &Ccedil;AKMAKLI&#39;yı M&uuml;zik Terapi alanında da değerlendirmiştir. Yurdumuzda Davranış Bilimleri ve Psikososyal Bilimlerin T&uuml;rk Tıbbına integrasyonunda &ouml;nc&uuml; bilim adamlarımızdandır. Mesleği olan Bilim ve Sanatı ile ilgili olarak olduk&ccedil;a zengin kişisel dok&uuml;manlara sahiptir. Bu alanda uzun yıllar &ccedil;alışarak T&uuml;rkiye&#39;ye ışık tutacak &quot;REFERANS MERKEZİ&quot; kurmak i&ccedil;in &ccedil;alışmıştır. Pek &ccedil;oğu yabancı bilimsel kaynağa sahiptir.</font></div>

Yazarın Buradaki Kitapları

Çocuklarda Görülen Kekemelik

Tarihe malolmuş &uuml;nl&uuml; bilim kitaplarının birisinde ilk c&uuml;mle ş&ouml;yledir: Every people has a muny troubles. Bunun karşılığı şudur.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Herkesin kendine g&ouml;re derdi vardır. Nereden bakarsak bakalım, bu c&uuml;mle ger&ccedil;eğin kendisidir. Atalarımız dertsiz kul olmaz demişlerdir. D&uuml;nya &uuml;zerinde pek&ccedil;ok &uuml;niversite ve fak&uuml;ltelerin ortak derslerinden birisinin adı, yaşam biliminin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesidir. Bu ve benzer bilgiler insanlara hayatı &ouml;ğretir. Onlara yani sorun sahibine kurtuluş yollarını g&ouml;sterir. Psikososyal bilimlerde bunlara &lsquo;kurtuluş re&ccedil;etesi&rsquo; denilir. Yani kişi hangi yoldan giderse selamete &ccedil;ıkabilecektir. Sosyal Tıp, Sosyal Psikiyatri, Psikoterapi, Psikanaliz &ccedil;alışmalarında bu alanlara ilişkin &ccedil;ok değerli bilgiler vardır. Bedensel, ruhsal ve ...

Detaylar

Çocukların Temel İhtiyaçları

&Ccedil;ocuk ve ergen psikiyatrisi (Child And Adolescent Psychiatry) d&uuml;nya tıp fak&uuml;ltelerinde &ccedil;ok &ouml;nemli anabilim dallarından birisidir. Bu alanda işin uzmanları, alimleri, &ouml;ğretim &uuml;yeleri y&uuml;zbin sahife civarında bilimsel kitaplar yazmıştır. B&ouml;ylece konu değişik y&ouml;nleriyle derinlemesine ele alınmıştır. Arzu eden okuyucularımız bu t&uuml;r literat&uuml;rleri kişisel kitaplığımızda da g&ouml;rebilirler. &Ccedil;ocuk, sadece bizler i&ccedil;in değil, t&uuml;m insanlığın geleceği anlamındadır. &Ouml;yle ise onların iyi bir şekilde anlaşılması, yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi y&uuml;zbinlerce sahife kitaplar yazılmakta, satılmakta ve okunmaktadır. Herkesin canı vardır. Bireyin kendi sağlığıyla ilgili olarak bir miktar tıp bilmesi ihtiya&ccedil;tır. Buna self-help denilmektedir. Burada ...

Detaylar

Endüstride İş Veriminin Artırılması

İş&ccedil;inin-&ccedil;alışanın, işinden, &ccedil;alışmasından beklediği başlıca on isteği vardır. İyi bir &uuml;cret, bu on hedef i&ccedil;erisinde ancak yedinci sıradadır. Bu husus &ccedil;ok iyi bilinmeli ve kavranmalıdır. B&ouml;ylece iş&ccedil;i-&ccedil;alışan ve işveren herşeyin paradan ibaret olduğu gibi bir yanılgıya d&uuml;şmemelidir. Prof. Dr. G.E. Mayo, &uuml;nl&uuml; Havthorne Araştırmaları, Chicago, A.B.D.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kitabımızın arka kapağına bu &ccedil;ok değerli bilim adamının tesbitlerinden birisini aldık. Zira artık yurdumuzda bu husus daha iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. &Ouml;nemli olan insanın tanınmasıdır. İnsan &ccedil;alışması karşılığında sadece para beklememektedir. Bu on istek ş&ouml;yledir: &nbsp; 1) Y&uuml;kselme imkanı,&nbsp; 2) İşin emin bir iş olması, işi kaybetme tehlikesinin bulunmaması,&nbsp; 3) Şahsi ...

Detaylar

Hiperaktif Çocukların Sosyal Teşhis ve Tedavileri

Dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik yani hiperaktivite &ccedil;ocuk, gen&ccedil; ve erişkinde g&ouml;r&uuml;len psikiyatrik bir sorundur. Bu hastalığın &ccedil;ocukluk d&ouml;neminde keşfedilmesi ve tedavi edilmesi lazımdır. B&ouml;yle olmaz ise aynı hal, gen&ccedil; ve erişkinlik d&ouml;nemlerinde var olabilmektedir. Bunun i&ccedil;in doğru zamanda, doğru teşhis ve tedavi yapılabilmelidir. Tedavide geniş kapsamlı psikiyatrik hizmetlere ihtiya&ccedil; vardır. Bilindiği gibi psikiyatride 1) Medikal Psikiyatri. 2) Sosyal Psikiyatri temel &ccedil;alışma alanlarındandır.&nbsp; Yurdumuz bug&uuml;n i&ccedil;in yeter d&uuml;zeyde sosyal tıp, sosyal psikiyatri, sosyal pediatri &ccedil;ağına, t&uuml;m toplumuna hizmet verebilecek &ccedil;apta girmiş değildir. Elbette devlet ve &uuml;niversite b&uuml;y&uuml;klerimiz bunun i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k &ccedil;alışmalar ...

Detaylar

Mutlu Olabilmek Elinizde Bunun Farkında mısınız

Zorluklar insanın kuvvetini terbiye eder ve onu gelecekteki başarılara hazırlar.&nbsp; Hi&ccedil; sıkıntı &ccedil;ekmeden, kolay bir şekilde arzuladığı hedeflere ulaşabilenler, oralarda başarılı bir şekilde durabilmeyi genel manada s&ouml;ylemek lazım gelirse beceremezler. Onlar bir bakıma kendilerini tesad&uuml;flere terketmiş gibidirler.&nbsp; B&ouml;yleleri bir s&uuml;re başarılı gibi g&ouml;r&uuml;nseler de, onlar bunun hazzını duyma konusunda sorunlar i&ccedil;erisinde olduklarını hissedebilirler.&nbsp; Mutluluk başarının &ouml;tesindedir.&nbsp; Başarı i&ccedil;in &ccedil;alışma, gayret, &ouml;zveri gereklidir. Yaşam biliminin &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi dersleri pek m&uuml;himdir.&nbsp; &Ouml;yle ise nereden bakarsak bakalım hayatın i&ccedil;erisinde acı, keder, &uuml;z&uuml;nt&uuml;, sıkıntı vardır.&nbsp; &Ouml;nemli olan sağlıklı, başarılı, mutlu olabilmeyi ...

Detaylar

Yetenekli Çocuklar

&nbsp; Elbette toplum i&ccedil;erisinde yetenekli &ccedil;ocuklar vardır. &Ccedil;ocuklarda var olabilen yetenekler farklıdır.&nbsp; Akademik yetenek, entellekt&uuml;el yetenek, sanatsal yetenek, mantıksal yetenek bunlardan sadece birka&ccedil;ıdır.&nbsp; Yeteneğin bu şekilde otuz &ouml;zelliği bulunmaktadır. Yetenekli insanlara ilişkin ayırıcı tanılar bilinmelidir. Bunlardan sadece bir tanesi bireyin risk alabilme kapasitesidir.&nbsp; Bilimsel ve rasyonel bir tarzda insanın uygun zamanda risk alabilmesi onun yetenekli olmasının alametlerindendir.&nbsp; &Ouml;rneğin uluslararası d&uuml;zeyde mal ve eşya taşıyan &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k gemiler vardır. İncelendiği zaman g&ouml;r&uuml;lecektir ki o geminin sahibi neticede bir tek insandır. Elektriği keşfeden d&uuml;nyaca &nbsp;meşhur Edison&rsquo;dur. Tıbba damgasını vurmuş nice kabiliyetli insanlar ...

Detaylar