Ragıp Güzel

Anasayfa » Yazarlar » Ragıp Güzel
<p><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: normal; text-align: justify;">1946 yılında Akyazı&rsquo;nın K&uuml;&ccedil;&uuml;cek beldesinde doğdu. İmam Hatip Lisesi&rsquo;ni bitirdikten sonra İzmir Y&uuml;ksek İslam Enstit&uuml;s&uuml;&rsquo;nden 1973 yılında mezun oldu. 1968&rsquo;de Diyanet İşleri Başkanlığı&rsquo;ndan &ldquo;Vaizlik&rdquo; g&ouml;revi aldı. 7 yıl İzmir Karşıyaka v&acirc;izliği, 13 yıl Hendek İmam-Hatip Lisesi M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;nden sonra 7 yıl da Zeytinburnu M&uuml;ft&uuml;s&uuml; olarak g&ouml;rev yaptı. Avrupa Eğitim Ş&ucirc;rası&rsquo;na katıldı. Hollanda&rsquo;da Shiedam Islam Akademisi&rsquo;nde &Ouml;ğretim g&ouml;revlisi olarak bulundu. 70&rsquo;e yakın yayınlanmış eseri bulunmaktadır.</span></p>

Yazarın Buradaki Kitapları

Aile Huzuru

&ldquo;Bu kitap evlenmeyi d&uuml;ş&uuml;nenlerin ve evli olanların mutlaka okuması gereken bir başvuru kitabıdır.&rdquo; &nbsp; &bull; Evlenmenin &ouml;nemi &bull; Eş se&ccedil;imi &bull; Evlenmek hususunda ge&ccedil; kalmamak &bull; Evliliğe hazırlık &bull; Evlenmede denklik (k&uuml;fuv) &bull; Evlenmede kolaylık &bull; &Ccedil;eyiz &bull; Başlık (Ağırlık) &bull; Kız evlendirmenin sevabı &bull; Evleneceklerin birbirlerini g&ouml;rmeleri &bull; Mehir &bull; Nişanlanmak &bull; D&uuml;ğ&uuml;n &bull; Nik&acirc;h Mer&acirc;simi &bull; Şakanın ge&ccedil;mediği yer &bull; Evlilik hayatının ehemmiyeti &bull; Ailenin &ouml;zellikleri &bull; Kadınları tanımak &bull; Kadını ıslah metodu &bull; İyi (S&acirc;liha kadınlar) &bull; Fen&acirc; kadınlar &bull; Ailede dini hayat &bull; Ailevi m&uuml;nasebetler &bull; Kadınlara ait haller &bull; S&uuml;slenmek &bull; Aile mahremiyetine saygı &bull; ...

Detaylar

Allah Dostlarından Menkıbeler

Detaylar

Anne-Baba Hakları

Detaylar

Büyük Günahlar ve Kurtuluş Çareleri

Kul bir g&uuml;nah işlediği vakit, yer; Allah&uuml; Telaya sorar:&nbsp; &mdash;YA Rabbi!&nbsp; Yarılayım da bu g&uuml;nahldrı i&ccedil;ime alayım mı?&nbsp; G&ouml;ky&uuml;z&uuml; de: &nbsp;&mdash;YA Rabbi! Bu g&uuml;nahkArın &uuml;zerine yıkılayım mı? der. &nbsp;Allah&uuml; TeAIA ise ş&ouml;yle buyurur:&nbsp; &mdash;&quot;Kulumdan &ccedil;ekilin!&nbsp; Ona m&uuml;saade edin, m&uuml;hlet verin. &nbsp;Onu siz yaratmadınız! &nbsp;Eğer siz yaratmış olsaydınız ona merhamet ederdiniz. &nbsp;Bekleyin.&nbsp; Belki teybe eder, g&uuml;nahlarını bağışlarım.&nbsp; Belki tevbesine iyilikler ikiye eder de g&uuml;nahlannı hasenata &ccedil;eviririm&#39;&nbsp; Işte Y&uuml;ce Yaratıcının merhameti. &nbsp;Işte Rabbimizin kullarına nimeti.&nbsp; &#39;Ş&uuml;phesiz ki Allah g&ouml;kleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. &nbsp;Andolsun ki, onların nizamı eğer bir bozulursa, ondan ...

Detaylar

Dil Belası

&ldquo;DİL BEL&Acirc;SI&rdquo;; Konuşan, dinleyen, yazan okur-yazar herkesin mutlaka okuması gereken bir eser... Ragıp G&uuml;zel Hocamız, bu kitabında yılların verdiği tecr&uuml;belerini &ldquo;insan dili ile kazanır, dili ile kaybeder!&rdquo;, &ldquo; İnsanın s&uuml;s&uuml; y&uuml;z, Aklın s&uuml;s&uuml; dil, Dilin s&uuml;s&uuml; de s&ouml;zd&uuml;r.&rdquo; ger&ccedil;eğin ışığı altında &ldquo;DİL&rdquo; konusunda bilinmesi gereken her şeyi bir &ldquo;Sohbet&rdquo; &uuml;slubuyla anlatmış...&nbsp; İşte Konular: &bull; Konuşmak nimeti &bull; Dil nedir? &bull; Dilin &ouml;nemi &bull; Boş konuşmamalı &bull; Az konuşmak &bull; G&uuml;zel konuşmak &bull; Konuşma &ccedil;eşitleri &bull; Konuşma hataları &bull; B&uuml;y&uuml;k konuşmamak &bull; Muhatabına g&ouml;re konuşmak &bull; Hitap şekilleri &bull; Fena s&ouml;ylememek &bull; K&uuml;fretmemeli &bull; Bedduadan ka&ccedil;ınmak &bull; ...

Detaylar

Dostlar Meclisinde Hikmetli Sözler

Detaylar

En Güzel Hutbeler

Detaylar

Evliliği Canlı Tutmanın Sırları

Detaylar

Güher

Detaylar

Güzel Dualar ve Zikirler

Detaylar

Güzel Vaazlar ve Sohbetler

Detaylar

Hanımlara Vaazlar ve Sohbetler

Kadın &ouml;nemli, değerli ve kıymetli bir varlıktır. Onun ne kadar &ouml;nemli olduğu, &ldquo;Ayaklarının altına serilen cennet&rdquo; hadis-i şerifinden daha iyi anlaşılmaktadır.&nbsp; &nbsp; Toplumun yetişmesinde en &ouml;nemli rol&uuml; oynadığı i&ccedil;in kadının değeri y&uuml;ksektir. Atalarımız ne g&uuml;zel ifade etmişler: &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&ndash; &ldquo;Kadın; erkeğin eşi, evin g&uuml;neşidir.&rdquo; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&ndash; &ldquo;Kadın; kalbi merhamet kaynağıdır.&rdquo; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&ndash; &ldquo;Kadınsız ev olmaz.&rdquo; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&ndash; &ldquo;Ana gibi y&acirc;r olmaz&hellip;&rdquo; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&ndash; &ldquo;Ana hakkı &ouml;denmez.&rdquo; &nbsp; Kadın anadır. Kadın, nesli meydana getiren, eğiten ve ona y&ouml;n veren ilk rehberdir. Nesil yetiştirmek g&ouml;revi, hanımların en &ouml;nemli işi olmasından ...

Detaylar

Hayat Dersleri

&nbsp;&nbsp; &nbsp;&quot;Hikmet m&uuml;&#39;minin malı Nerede g&ouml;rse almalı.&quot; Bu eseri okuyup Hak nuruna dalmalı. İnsanları; d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;recek, tefekk&uuml;re sevkedecek ve sonunda ger&ccedil;eği se&ccedil;tirecek konulara &ccedil;ok dikkatini &ccedil;eker. Fazla laf yapmaktan, s&ouml;z&uuml; uzatmaktan sıkılırım.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Okuyucularımın da aynı d&uuml;ş&uuml;ncede olsuğunu tahmin ederek bu konulara yer verdim. Yorumunu onlara bıraktım. Fazla vakit almamak zekayı yormamak i&ccedil;in de kısa ve &ouml;zl&uuml; yazmaya &ouml;zen g&ouml;sterdim. &Ccedil;ok s&ouml;z insanı sıkar.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Yusuf Has Hacip ne g&uuml;zel s&ouml;ylermiş: &quot;&Ccedil;ok konuşma, s&ouml;z&uuml; az ve birer birer s&ouml;yle Y&uuml;z binin d&uuml;ğ&uuml;m&uuml;n&uuml; bu bir s&ouml;zde &ccedil;&ouml;z. Kişi doğdu, &ouml;ld&uuml;, s&ouml;z&uuml; kaldı, ...

Detaylar

Hesaba Katmadığın Hesaplar

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hayat &ouml;yle s&uuml;rprizlerle doludur ki her an ne olacağı neler yaşanacağı hi&ccedil; belli olmuyor. zaten hayatın g&uuml;zelliği de bu değil mi?&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;S&uuml;rprizlerle dolu bir d&uuml;nyada hi&ccedil; umulmayan işlerle karşılaşan insan, tahmin etmediği durumlar karşısında hayretini gizle yememektedir.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;İnsanın bir hesabı vardır. Aklı ile her yapacağının hesabını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r, adımlarını bile hesaplı atmak ister. Pl&acirc;nlı hareket etmeyi aruzlar. Ama &ccedil;oğu zamanda da hi&ccedil; tahmin edemediği hesaplar ortaya &ccedil;ıkar. O zaman g&ouml;r&uuml;r ki onun dediği değil, Allah&rsquo;ın dediği olmuştur.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Pl&acirc;nın istediği şekilde tutmaması karşısında insan yeni yeni pl&acirc;nlar programlar yapar. Yeni hesaplar d&uuml;zenler. Ama bu arada da hi&ccedil; de ...

Detaylar

Hikmetler ve İbretler

&nbsp; D&uuml;nyada insanlığın en &ouml;nemli konusu İm&acirc;ndır. İm&acirc;n insanı insan eden bir cevher, hayatı yaşanır hale getiren bir gıdadır. &nbsp; İm&acirc;nın kuvvetli olması, her g&uuml;&ccedil;l&uuml;ğe g&ouml;ğ&uuml;s gerebilecek h&acirc;le gelmesi i&ccedil;in il&acirc;h&icirc; hikmetlere bakmalıdır. Allah&rsquo;ın emirlerindeki hikmetleri bilmeye &ccedil;alışmalı, ibretle olayları seyretmelidir. Allah&rsquo;ın kudretini tanımalı. Bizi, bizden daha iyi, daha g&uuml;zel ancak o y&uuml;ce varlığın d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, koruyacağını kesin bir inan&ccedil;la bilmelidir.&nbsp; &nbsp; İşte bunun i&ccedil;in az yazarak, &ouml;z s&ouml;yleyerek g&ouml;zlerimizi il&acirc;h&icirc; hikmete &ccedil;evirmeliyiz. Kendimizi yeg&acirc;ne kudrete teslim etmeli, r&acirc;m olmalıyız.&nbsp; &nbsp; Allah, ibret alacak g&ouml;zleri ...

Detaylar

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hayatı ve Menkıbeleri

&nbsp;&nbsp; &nbsp;B&uuml;y&uuml;k İmam... B&uuml;y&uuml;k lider, b&uuml;y&uuml;k alim... İmam, &ouml;nder demektir. Mihrapta &ouml;nde olduğu gibi, her g&uuml;zel davranışın, her iyi hareketin başında olan demektir. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife: İnsanların her problemini halleden kadı, hakim. Keskin zekası ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml; ile lider. Sevdirerek eğiten, ruh bilimine vakıf eğitimci, ilmi ve kaynaklarını &ccedil;ok iyi bilen alim. Bug&uuml;nk&uuml; ilim h&uuml;viyeti tanınan ord&uuml;nary&uuml;s profes&ouml;r &uuml;nvanı bile, Ebu Hanife&#39;nin yetiştirdiği talebelerden Ebu Yusuf ş&ouml;yle demiştir. -Ebu Hanife&#39;nin bir ilim meclisine servetimin yarısını verirdim.&quot; Bu s&ouml;z, onun ders halkasındaki ilahi zevki ile ne g&uuml;zel ifade etmektedir. &quot;Ulema ile otur. B&uuml;y&uuml;klere sor. Hikmet ehli ile g&ouml;r&uuml;ş!&quot; (Taberani:323) Bizim ...

Detaylar

İmanın Zaferi

Detaylar

İnsanlık Vazifelerimiz

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın yery&uuml;z&uuml;ndeki halifesi olarak yaratılan insan, d&uuml;nyaya a&ccedil;ılan ilk canlıdır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah, insanı en g&uuml;zel ve en m&uuml;kerrem bir şekilde yaratmıştır. Yery&uuml;z&uuml;ndeki b&uuml;t&uuml;n canlı ve cansız varlıkları insanın hizmeti i&ccedil;in yaratan Allah (c.c.) insanı akıl, şuur ve g&ouml;n&uuml;l sahibi kılarak &uuml;st&uuml;n olduğunu ispatlayacak nimetlere gark etmiştir. Bunun i&ccedil;in insanın beden&icirc;, madd&icirc; m&uuml;kemmelliğinin yanında bir de ruh&icirc; m&uuml;kemmelliği mevcuttur. İnsana b&uuml;t&uuml;n isimler &ouml;ğretilmiştir. İnsan, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın l&uuml;tfu ve inayeti sayesinde h&acirc;lini anlatan, ihtiya&ccedil;larını g&ouml;rebilen, meden&icirc; yaşayışla huzur bulabilen bir ortama kavuşmuştur. İnsan olmak en ...

Detaylar

Kadere Rıza

&nbsp;&nbsp; &nbsp;D&uuml;nyada dertsiz insan yoktur. Ama tesellisi olmayan, kendisini rahatlatacak, g&ouml;nl&uuml;n&uuml; huzura kavuşturacak bir arkadaşı olmayan &ccedil;ok insan vardır. Bir g&uuml;zel s&ouml;ze, bir merhametli g&ouml;ze hasret kalıp derdini d&ouml;kecek kimseyi bulamayan insanlar &ccedil;oktur. Mevlana der ki: -&quot;Dertli adamın,kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardır. Derdini dinlersen, o eve bir pencere a&ccedil;mış olursun.&quot; Şu kainatta meydana gelen her olay, her hadise en ince teferruatıyla tespit edilen bir plan ve program dahilindedir. Kainatın varoluşundan yokoluşuna kadar sergilenen ve sergilenecek olan her şey ilahi taktirle belirlenmiştir. İnsan hayatı, sırları ve geleceği de hep bu ilahi taktirin cilveleri ile doludur. Y&uuml;ce Rabbimiz (c.c.) buyurur; &quot;Biz her şeyi bir &ouml;l&ccedil;&uuml;ye g&ouml;re (kader ile) yarattık. (Kamer ...

Detaylar

Kur'an'da Adı Geçen Besinler

Detaylar

Mevlana'dan Öğütler

Detaylar

Mutluluk Yolları ve Aile Hayatı

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kadın ve erkek, sahip oldukları becerileri evlilik sayesinde geliştirirler... Karşılaştıkları g&uuml;&ccedil;l&uuml;kleri el birliği ile ortadan kaldırmaya &ccedil;alışırlar... Eşler, kişisel ilgilerini ve akradaşlıklarını i&ccedil;tenlikle paylaşırlarsa, evlilik denilen g&ouml;rkemli ser&uuml;ven d&uuml;nyanın e g&uuml;zel ger&ccedil;eği olur. Kadın da, erkek de, eskiden daha zor, daha k&ouml;t&uuml; bir yaşam s&uuml;rmek i&ccedil;in değil, daha g&uuml;zel, daha d&uuml;zenli, daha insanca bir hayat i&ccedil;in evlenirler. Kadına da, erkeğe de en &ccedil;ok yakışan &ouml;d&uuml;l evliliktir. Eşler, bu &ouml;d&uuml;l&uuml; elde etmek i&ccedil;in biribirlerine sadakatle, fedakarlıkla, karşılıksız bir sevgiyle yaklaşırlarsa, isteklerine kavuşurlar. Mutlu ederler ve mutlu ...

Detaylar

Müslüman Kardeşlerimize Öğütler

Detaylar

Nazar ve Büyüden Korunma

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Maddi dertlerimiz, g&ouml;r&uuml;len problemlerimiz olduğu kadar manevi olan ve g&ouml;r&uuml;lmeyen dertlerimiz de vardır. Y&uuml;ce Allah verdiği her derdin devasını da l&uuml;tfetmiştir. Manevi hastalıkların devası da manevi olmaktadır. Manevi dertlerin ızdırabını yaşayanlar, denize d&uuml;şenin yılana sarıldığı gibi maddi hırs peşindekilerin ağlarına yakalanmaktadırlar. Kimi falcıdan, kimi de ciciden medet ummakta, derman verecek olan Y&uuml;ce Allah adete unutulmaktadır. Her işte olduğu gibi manevi şifa yollarında da sahtekarlar mevcuttur. Menfaat uğruna yapılanmayan kalmamaktadır. Bu istismar, din d&uuml;şmanlarına da malzeme olunca en fazla zarar g&ouml;ren de samimi m&uuml;sl&uuml;manlar olmaktadır. Allah rızasına dayanmayan hi&ccedil; bir işten hayır ...

Detaylar

Nazar ve Büyüden Korunmanın Yolları

Detaylar

Olgun İnsanlık ve Görgü Kuralları

Olgun ve fazilet sahipleri edebe &ccedil;ok &ouml;nem verirler. Onlar her şeyden &ouml;nce edebli olmayı, edeble hareket etmeyi &ouml;ğ&uuml;tlerler. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; edebli hareket edenler, edebsizliklerle karşılaşmazlar.&nbsp; &nbsp; &ldquo;Edeb bir t&acirc;cdır nur-u H&uuml;d&acirc;&rsquo;dan Giy o t&acirc;cı ol her bel&acirc;dan.&rdquo; &nbsp; İsl&acirc;m dini edeb &ouml;rnekleri ile doludur. olgun insan bu kem&acirc;li, ancak İsl&acirc;m dininin o g&uuml;zel faziletlerinden kazanmaktadır.&nbsp; En iyi insan, en edebli olandır.&nbsp; En edebli kimse de en g&uuml;zel inanandır.&nbsp; Onların her hareketlerinde bir olgunluk, bir fazilet ve bir hikmet mevcuttur.&nbsp; M&uuml;sl&uuml;man olarak, m&uuml;&rsquo;min olarak, insan olarak yaşamanın prensipleri, edebleri vardır. Edeb, başlarda parlayan bir ta&ccedil;dır ki, sultanların tacı onun yaında ...

Detaylar

Ömür Boyu Mutluluk

Ni&ccedil;in &ouml;m&uuml;r boyu mutluluk? Bir kitap fuarında &ldquo;Evliliği Canlı Tutmanın Sırları&rdquo; adlı kitabımı bana imzalamam i&ccedil;in getiren yeni evli bir gelin hanım i&ccedil;in imzadan &ouml;nce bir duamı yazıyordum. &ldquo;Hanım kardeşime &ouml;m&uuml;r boyu mutluluklar dilerim&rdquo; yazarak imzalamıştım. Yanımda dikilen bu hanımcık, kitabı kendisine takdim ederken, merhamet duygularımı alt&uuml;st eden bir s&ouml;z s&ouml;yledi. - Bu yazdığınıza &ccedil;ok ihtiyacım var. Yeni evli olduğu belliydi. Daha yaşı bile belki yirmiye gelmemişti. Her insanın mutluluğa ihtiyacı vardır. Her kadın ve erkek yuvasında mutlu olmak ister. Bu gayet tabidir. On g&uuml;n s&uuml;ren fuar m&uuml;ddetince bilhassa hanımların en fazla ilgi g&ouml;sterdikleri kitapların başında aile konusu geliyordu. Standa gelen hanımların b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;oğunluğu ...

Detaylar

Öyküleriyle Çocuk İsimleri Ansiklopedisi

Yavrumuzu kucağımıza almadan &ouml;nce d&uuml;ş&uuml;nmeye başlarız &lsquo;Ne isim vermeliyiz?&rsquo; Kimilerimiz ailesine başvurur, kimilerimiz eşi dostu seferber eder.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Kendinizden bir par&ccedil;aya ne isim verileceği karmaşık bir problem bile olabilir kimi zaman. Sahiden hepimiz ismimizin anlamını biliyor muyuz? &nbsp;&nbsp; &nbsp;Eskiler &lsquo;ismiyle m&uuml;semma&rsquo; derler, yani ismimizle anılır, belki de ismimizin anlamını ruhumuza katarız. Dikkatli bir se&ccedil;im yapmak gerekir yavrumuz i&ccedil;in, zira o ismini hayatı boyunca taşıyacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: &ldquo;Kıyamet g&uuml;n&uuml;nde insanlar kendi isimleri ve babalarının isimleriyle &ccedil;ağrılacaktır.&rdquo; buyuruyorlar.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&Ouml;yk&uuml;leriyle &Ccedil;ocuk İsimleri Ansiklopedisi &rsquo;nde hem isimler bulacak, hem de bazı ...

Detaylar

Perdelerin Ötesi

Hikmetli olaylar, insanların im&acirc;n duygularını kuvvetlendiren, insana azim ve cesaret veren h&acirc;diselerdir. Bunların okunması, anlatılması neticesinde insan, Allah&rsquo;a daha samimi bir şekilde im&acirc;n etmekte, Allah&rsquo;ın y&uuml;celiğini daha g&uuml;zel anlamaktadır. &nbsp; BU YOLDA &Ouml;L&Uuml;R&Uuml;M YA!... Karıncaya sormuşlar: - Nereye gidiyorsun? - Hacc i&ccedil;in Mekke&rsquo;ye gidiyorum! - Bu k&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k ayakla mı gideceksin? Karınca cevap vermiş: - K&acirc;be&rsquo;ye gidemesem de hi&ccedil; olmazsa bu yolda &ouml;l&uuml;r&uuml;m ya! &nbsp; Selam Huda&rsquo;ya tabi olanların &uuml;zerine ...

Detaylar

Sevgililer Sevgilisi Hz. Peygamber (s.a.v)

&nbsp;&nbsp; &nbsp;Kainat&#39;ın Sevgilisi, Peygamberin Sultanı, Allah&#39;ın Habibi Muhammed Mustafa Salla&#39;llahu aleyhi ve Sellem&#39;e aşık olmayan var mı? Rehberimiz, &Ouml;nderimiz, Sevgili Peygamberimizi tanımak O&#39;nu sevmek sevginin en &uuml;st noktasıdır. O, tanındık&ccedil;a daha &ccedil;ok sevilmiş ve sevildik&ccedil;e de sevenlerin kurtulmasına vesile olmuştur. O&#39;nun sevgisi d&uuml;nya hayatına g&uuml;zel bir nizam verdiği gibi ahiret mutluluğuna da ayrı bir lezzet bahşedecektir. Peygamberimiz sevmek insanı kurtaracaktır. Bu sevgi insanı ayrı bir insan haline getirecek adeta melekleştirecektir. O&#39;nu sevenler, herkes tarafından sevilmiş, O&#39;na bağlananlar herkes tarafından h&uuml;rmetler g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Sevgili Peygamberimizin adını ananların dilleri ve g&ouml;n&uuml;lleri nurlandığı gibi, şemailini hayaline alanların da d&uuml;nyaları ...

Detaylar

Son Kapı

Din kapısı er ge&ccedil; insanların &ccedil;alacakları kapıdır. Her yolu denedikten sonra gelinecek, &ccedil;alınacak kapıdır. İnsanlık aradığını bulamamanın sonucunda en son nokta olarak bu son kapıya y&ouml;nelecektir. &nbsp; &Uuml;mit vaadeden, ebed&icirc; bir hayat hedefleyen kapı budur işte. D&uuml;nyaları, k&acirc;inatı yaratan Y&uuml;ce Allah bey&acirc;n buyurur: &ldquo;Bilin ki d&uuml;nya hayatı, ancak bir oyun, eğlence, bir s&uuml;s, aranızda &ouml;v&uuml;nme ve daha &ccedil;ok mal ve evl&acirc;d sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitkiler &ccedil;ift&ccedil;ilerin hoşuna gider. Sonra da kurumaya y&uuml;z tutar. &Ouml;yle ki, sen onun sapsarı olduğunu g&ouml;r&uuml;rs&uuml;n. En sonunda da &ccedil;er-&ccedil;&ouml;p olup gider.&rdquo; (Hadid 20) D&uuml;nyaya gelen, kendisine ayrılmış olan rol&uuml;n&uuml; oynar ve vakti ...

Detaylar

Üç Aylar Mübarek Gün ve Geceler Dua ve Zikirler

Detaylar

Yunus Emre Dîvânı

&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Asırlar boyu g&ouml;n&uuml;llerde yaşayan, il&acirc;hileri mevlidlerde coşkuyla okunup mısraları hatiplere destek olan Yunus Emre, milletlerarası bir şahsiyettir.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nya, her millet O&rsquo;nu bağrına basmıştır.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Herkes O&rsquo;ndan &ouml;rnekler vermiştir.&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Herkes O&rsquo;na bakmıştır. &nbsp;&nbsp; &nbsp;Fakat bu bakışlar daima tek yanlı olmuştur. Dar bir g&ouml;r&uuml;şle bakanlar, Yunus&rsquo;umuzu b&uuml;t&uuml;n cephesiyle kavrayamamışlardır.&nbsp; &nbsp; Hatta bazıları, Yunus&rsquo;u İsl&acirc;m dairesinden &ccedil;ıkarıp h&uuml;manist bir &ccedil;evreye nakletme gafletinde bulunmuştur.&nbsp; &nbsp; Adeta O&rsquo;nu, Batı standartlarına uydurma &ccedil;abasına girilmiştir.&nbsp; &ldquo;UNESCO&rdquo; tarafından 1991 yılının ...

Detaylar