Ragıp Güzel

Anasayfa » Yazarlar » Ragıp Güzel

1946 yılında Akyazı’nın Küçücek beldesinde doğdu. İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1973 yılında mezun oldu. 1968’de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan “Vaizlik” görevi aldı. 7 yıl İzmir Karşıyaka vâizliği, 13 yıl Hendek İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü’nden sonra 7 yıl da Zeytinburnu Müftüsü olarak görev yaptı. Avrupa Eğitim Şûrası’na katıldı. Hollanda’da Shiedam Islam Akademisi’nde Öğretim görevlisi olarak bulundu. 70’e yakın yayınlanmış eseri bulunmaktadır.

Yazarın Buradaki Kitapları

Aile Huzuru

“Bu kitap evlenmeyi düşünenlerin ve evli olanların mutlaka okuması gereken bir başvuru kitabıdır.”   • Evlenmenin önemi • Eş seçimi • Evlenmek hususunda geç kalmamak • Evliliğe hazırlık • Evlenmede denklik (küfuv) • Evlenmede kolaylık • Çeyiz • Başlık (Ağırlık) • Kız evlendirmenin sevabı • Evleneceklerin birbirlerini görmeleri • Mehir • Nişanlanmak • Düğün • Nikâh Merâsimi • Şakanın geçmediği yer • Evlilik hayatının ehemmiyeti • Ailenin özellikleri • Kadınları tanımak • Kadını ıslah metodu • İyi (Sâliha kadınlar) • Fenâ kadınlar • Ailede dini hayat • Ailevi münasebetler • Kadınlara ait haller • Süslenmek • Aile mahremiyetine saygı • ...

Detaylar

Allah Dostlarından Menkıbeler

Detaylar

Anne-Baba Hakları

Detaylar

Büyük Günahlar ve Kurtuluş Çareleri

Kul bir günah işlediği vakit, yer; Allahü Telaya sorar:  —YA Rabbi!  Yarılayım da bu günahldrı içime alayım mı?  Gökyüzü de:  —YA Rabbi! Bu günahkArın üzerine yıkılayım mı? der.  Allahü TeAIA ise şöyle buyurur:  —"Kulumdan çekilin!  Ona müsaade edin, mühlet verin.  Onu siz yaratmadınız!  Eğer siz yaratmış olsaydınız ona merhamet ederdiniz.  Bekleyin.  Belki teybe eder, günahlarını bağışlarım.  Belki tevbesine iyilikler ikiye eder de günahlannı hasenata çeviririm'  Işte Yüce Yaratıcının merhameti.  Işte Rabbimizin kullarına nimeti.  'Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor.  Andolsun ki, onların nizamı eğer bir bozulursa, ondan ...

Detaylar

Dil Belası

“DİL BELÂSI”; Konuşan, dinleyen, yazan okur-yazar herkesin mutlaka okuması gereken bir eser... Ragıp Güzel Hocamız, bu kitabında yılların verdiği tecrübelerini “insan dili ile kazanır, dili ile kaybeder!”, “ İnsanın süsü yüz, Aklın süsü dil, Dilin süsü de sözdür.” gerçeğin ışığı altında “DİL” konusunda bilinmesi gereken her şeyi bir “Sohbet” üslubuyla anlatmış...  İşte Konular: • Konuşmak nimeti • Dil nedir? • Dilin önemi • Boş konuşmamalı • Az konuşmak • Güzel konuşmak • Konuşma çeşitleri • Konuşma hataları • Büyük konuşmamak • Muhatabına göre konuşmak • Hitap şekilleri • Fena söylememek • Küfretmemeli • Bedduadan kaçınmak • ...

Detaylar

Dostlar Meclisinde Hikmetli Sözler

Detaylar

En Güzel Hutbeler

Detaylar

Evliliği Canlı Tutmanın Sırları

Detaylar

Güher

Detaylar

Güzel Dualar ve Zikirler

Detaylar

Güzel Vaazlar ve Sohbetler

Detaylar

Hanımlara Vaazlar ve Sohbetler

Kadın önemli, değerli ve kıymetli bir varlıktır. Onun ne kadar önemli olduğu, “Ayaklarının altına serilen cennet” hadis-i şerifinden daha iyi anlaşılmaktadır.    Toplumun yetişmesinde en önemli rolü oynadığı için kadının değeri yüksektir. Atalarımız ne güzel ifade etmişler:       – “Kadın; erkeğin eşi, evin güneşidir.”     – “Kadın; kalbi merhamet kaynağıdır.”     – “Kadınsız ev olmaz.”     – “Ana gibi yâr olmaz…”     – “Ana hakkı ödenmez.”   Kadın anadır. Kadın, nesli meydana getiren, eğiten ve ona yön veren ilk rehberdir. Nesil yetiştirmek görevi, hanımların en önemli işi olmasından ...

Detaylar

Hayat Dersleri

    "Hikmet mü'minin malı Nerede görse almalı." Bu eseri okuyup Hak nuruna dalmalı. İnsanları; düşündürecek, tefekküre sevkedecek ve sonunda gerçeği seçtirecek konulara çok dikkatini çeker. Fazla laf yapmaktan, sözü uzatmaktan sıkılırım.      Okuyucularımın da aynı düşüncede olsuğunu tahmin ederek bu konulara yer verdim. Yorumunu onlara bıraktım. Fazla vakit almamak zekayı yormamak için de kısa ve özlü yazmaya özen gösterdim. Çok söz insanı sıkar.      Yusuf Has Hacip ne güzel söylermiş: "Çok konuşma, sözü az ve birer birer söyle Yüz binin düğümünü bu bir sözde çöz. Kişi doğdu, öldü, sözü kaldı, ...

Detaylar

Hesaba Katmadığın Hesaplar

    Hayat öyle sürprizlerle doludur ki her an ne olacağı neler yaşanacağı hiç belli olmuyor. zaten hayatın güzelliği de bu değil mi?        Sürprizlerle dolu bir dünyada hiç umulmayan işlerle karşılaşan insan, tahmin etmediği durumlar karşısında hayretini gizle yememektedir.      İnsanın bir hesabı vardır. Aklı ile her yapacağının hesabını düşünür, adımlarını bile hesaplı atmak ister. Plânlı hareket etmeyi aruzlar. Ama çoğu zamanda da hiç tahmin edemediği hesaplar ortaya çıkar. O zaman görür ki onun dediği değil, Allah’ın dediği olmuştur.      Plânın istediği şekilde tutmaması karşısında insan yeni yeni plânlar programlar yapar. Yeni hesaplar düzenler. Ama bu arada da hiç de ...

Detaylar

Hikmetler ve İbretler

  Dünyada insanlığın en önemli konusu İmândır. İmân insanı insan eden bir cevher, hayatı yaşanır hale getiren bir gıdadır.   İmânın kuvvetli olması, her güçlüğe göğüs gerebilecek hâle gelmesi için ilâhî hikmetlere bakmalıdır. Allah’ın emirlerindeki hikmetleri bilmeye çalışmalı, ibretle olayları seyretmelidir. Allah’ın kudretini tanımalı. Bizi, bizden daha iyi, daha güzel ancak o yüce varlığın düşündüğünü, koruyacağını kesin bir inançla bilmelidir.    İşte bunun için az yazarak, öz söyleyerek gözlerimizi ilâhî hikmete çevirmeliyiz. Kendimizi yegâne kudrete teslim etmeli, râm olmalıyız.    Allah, ibret alacak gözleri ...

Detaylar

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hayatı ve Menkıbeleri

    Büyük İmam... Büyük lider, büyük alim... İmam, önder demektir. Mihrapta önde olduğu gibi, her güzel davranışın, her iyi hareketin başında olan demektir. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife: İnsanların her problemini halleden kadı, hakim. Keskin zekası ve görünüşü ile lider. Sevdirerek eğiten, ruh bilimine vakıf eğitimci, ilmi ve kaynaklarını çok iyi bilen alim. Bugünkü ilim hüviyeti tanınan ordünaryüs profesör ünvanı bile, Ebu Hanife'nin yetiştirdiği talebelerden Ebu Yusuf şöyle demiştir. -Ebu Hanife'nin bir ilim meclisine servetimin yarısını verirdim." Bu söz, onun ders halkasındaki ilahi zevki ile ne güzel ifade etmektedir. "Ulema ile otur. Büyüklere sor. Hikmet ehli ile görüş!" (Taberani:323) Bizim ...

Detaylar

İmanın Zaferi

Detaylar

İnsanlık Vazifelerimiz

    Allah Teâlâ’nın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılan insan, dünyaya açılan ilk canlıdır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah, insanı en güzel ve en mükerrem bir şekilde yaratmıştır. Yeryüzündeki bütün canlı ve cansız varlıkları insanın hizmeti için yaratan Allah (c.c.) insanı akıl, şuur ve gönül sahibi kılarak üstün olduğunu ispatlayacak nimetlere gark etmiştir. Bunun için insanın bedenî, maddî mükemmelliğinin yanında bir de ruhî mükemmelliği mevcuttur. İnsana bütün isimler öğretilmiştir. İnsan, Allah Teâlâ’nın lütfu ve inayeti sayesinde hâlini anlatan, ihtiyaçlarını görebilen, medenî yaşayışla huzur bulabilen bir ortama kavuşmuştur. İnsan olmak en ...

Detaylar

Kadere Rıza

    Dünyada dertsiz insan yoktur. Ama tesellisi olmayan, kendisini rahatlatacak, gönlünü huzura kavuşturacak bir arkadaşı olmayan çok insan vardır. Bir güzel söze, bir merhametli göze hasret kalıp derdini dökecek kimseyi bulamayan insanlar çoktur. Mevlana der ki: -"Dertli adamın,kararsızlıklarla, dumanlarla dolu bir evi vardır. Derdini dinlersen, o eve bir pencere açmış olursun." Şu kainatta meydana gelen her olay, her hadise en ince teferruatıyla tespit edilen bir plan ve program dahilindedir. Kainatın varoluşundan yokoluşuna kadar sergilenen ve sergilenecek olan her şey ilahi taktirle belirlenmiştir. İnsan hayatı, sırları ve geleceği de hep bu ilahi taktirin cilveleri ile doludur. Yüce Rabbimiz (c.c.) buyurur; "Biz her şeyi bir ölçüye göre (kader ile) yarattık. (Kamer ...

Detaylar

Kur'an'da Adı Geçen Besinler

Detaylar

Mevlana'dan Öğütler

Detaylar

Mutluluk Yolları ve Aile Hayatı

    Kadın ve erkek, sahip oldukları becerileri evlilik sayesinde geliştirirler... Karşılaştıkları güçlükleri el birliği ile ortadan kaldırmaya çalışırlar... Eşler, kişisel ilgilerini ve akradaşlıklarını içtenlikle paylaşırlarsa, evlilik denilen görkemli serüven dünyanın e güzel gerçeği olur. Kadın da, erkek de, eskiden daha zor, daha kötü bir yaşam sürmek için değil, daha güzel, daha düzenli, daha insanca bir hayat için evlenirler. Kadına da, erkeğe de en çok yakışan ödül evliliktir. Eşler, bu ödülü elde etmek için biribirlerine sadakatle, fedakarlıkla, karşılıksız bir sevgiyle yaklaşırlarsa, isteklerine kavuşurlar. Mutlu ederler ve mutlu ...

Detaylar

Müslüman Kardeşlerimize Öğütler

Detaylar

Nazar ve Büyüden Korunma

    Maddi dertlerimiz, görülen problemlerimiz olduğu kadar manevi olan ve görülmeyen dertlerimiz de vardır. Yüce Allah verdiği her derdin devasını da lütfetmiştir. Manevi hastalıkların devası da manevi olmaktadır. Manevi dertlerin ızdırabını yaşayanlar, denize düşenin yılana sarıldığı gibi maddi hırs peşindekilerin ağlarına yakalanmaktadırlar. Kimi falcıdan, kimi de ciciden medet ummakta, derman verecek olan Yüce Allah adete unutulmaktadır. Her işte olduğu gibi manevi şifa yollarında da sahtekarlar mevcuttur. Menfaat uğruna yapılanmayan kalmamaktadır. Bu istismar, din düşmanlarına da malzeme olunca en fazla zarar gören de samimi müslümanlar olmaktadır. Allah rızasına dayanmayan hiç bir işten hayır ...

Detaylar

Nazar ve Büyüden Korunmanın Yolları

Detaylar

Olgun İnsanlık ve Görgü Kuralları

Olgun ve fazilet sahipleri edebe çok önem verirler. Onlar her şeyden önce edebli olmayı, edeble hareket etmeyi öğütlerler. Çünkü edebli hareket edenler, edebsizliklerle karşılaşmazlar.    “Edeb bir tâcdır nur-u Hüdâ’dan Giy o tâcı ol her belâdan.”   İslâm dini edeb örnekleri ile doludur. olgun insan bu kemâli, ancak İslâm dininin o güzel faziletlerinden kazanmaktadır.  En iyi insan, en edebli olandır.  En edebli kimse de en güzel inanandır.  Onların her hareketlerinde bir olgunluk, bir fazilet ve bir hikmet mevcuttur.  Müslüman olarak, mü’min olarak, insan olarak yaşamanın prensipleri, edebleri vardır. Edeb, başlarda parlayan bir taçdır ki, sultanların tacı onun yaında ...

Detaylar

Ömür Boyu Mutluluk

Niçin ömür boyu mutluluk? Bir kitap fuarında “Evliliği Canlı Tutmanın Sırları” adlı kitabımı bana imzalamam için getiren yeni evli bir gelin hanım için imzadan önce bir duamı yazıyordum. “Hanım kardeşime ömür boyu mutluluklar dilerim” yazarak imzalamıştım. Yanımda dikilen bu hanımcık, kitabı kendisine takdim ederken, merhamet duygularımı altüst eden bir söz söyledi. - Bu yazdığınıza çok ihtiyacım var. Yeni evli olduğu belliydi. Daha yaşı bile belki yirmiye gelmemişti. Her insanın mutluluğa ihtiyacı vardır. Her kadın ve erkek yuvasında mutlu olmak ister. Bu gayet tabidir. On gün süren fuar müddetince bilhassa hanımların en fazla ilgi gösterdikleri kitapların başında aile konusu geliyordu. Standa gelen hanımların büyük bir çoğunluğu ...

Detaylar

Öyküleriyle Çocuk İsimleri Ansiklopedisi

Yavrumuzu kucağımıza almadan önce düşünmeye başlarız ‘Ne isim vermeliyiz?’ Kimilerimiz ailesine başvurur, kimilerimiz eşi dostu seferber eder.      Kendinizden bir parçaya ne isim verileceği karmaşık bir problem bile olabilir kimi zaman. Sahiden hepimiz ismimizin anlamını biliyor muyuz?     Eskiler ‘ismiyle müsemma’ derler, yani ismimizle anılır, belki de ismimizin anlamını ruhumuza katarız. Dikkatli bir seçim yapmak gerekir yavrumuz için, zira o ismini hayatı boyunca taşıyacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Kıyamet gününde insanlar kendi isimleri ve babalarının isimleriyle çağrılacaktır.” buyuruyorlar.      Öyküleriyle Çocuk İsimleri Ansiklopedisi ’nde hem isimler bulacak, hem de bazı ...

Detaylar

Perdelerin Ötesi

Hikmetli olaylar, insanların imân duygularını kuvvetlendiren, insana azim ve cesaret veren hâdiselerdir. Bunların okunması, anlatılması neticesinde insan, Allah’a daha samimi bir şekilde imân etmekte, Allah’ın yüceliğini daha güzel anlamaktadır.   BU YOLDA ÖLÜRÜM YA!... Karıncaya sormuşlar: - Nereye gidiyorsun? - Hacc için Mekke’ye gidiyorum! - Bu küçücük ayakla mı gideceksin? Karınca cevap vermiş: - Kâbe’ye gidemesem de hiç olmazsa bu yolda ölürüm ya!   Selam Huda’ya tabi olanların üzerine ...

Detaylar

Sevgililer Sevgilisi Hz. Peygamber (s.a.v)

    Kainat'ın Sevgilisi, Peygamberin Sultanı, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa Salla'llahu aleyhi ve Sellem'e aşık olmayan var mı? Rehberimiz, Önderimiz, Sevgili Peygamberimizi tanımak O'nu sevmek sevginin en üst noktasıdır. O, tanındıkça daha çok sevilmiş ve sevildikçe de sevenlerin kurtulmasına vesile olmuştur. O'nun sevgisi dünya hayatına güzel bir nizam verdiği gibi ahiret mutluluğuna da ayrı bir lezzet bahşedecektir. Peygamberimiz sevmek insanı kurtaracaktır. Bu sevgi insanı ayrı bir insan haline getirecek adeta melekleştirecektir. O'nu sevenler, herkes tarafından sevilmiş, O'na bağlananlar herkes tarafından hürmetler görmüştür. Sevgili Peygamberimizin adını ananların dilleri ve gönülleri nurlandığı gibi, şemailini hayaline alanların da dünyaları ...

Detaylar

Son Kapı

Din kapısı er geç insanların çalacakları kapıdır. Her yolu denedikten sonra gelinecek, çalınacak kapıdır. İnsanlık aradığını bulamamanın sonucunda en son nokta olarak bu son kapıya yönelecektir.   Ümit vaadeden, ebedî bir hayat hedefleyen kapı budur işte. Dünyaları, kâinatı yaratan Yüce Allah beyân buyurur: “Bilin ki dünya hayatı, ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve evlâd sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra da kurumaya yüz tutar. Öyle ki, sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çer-çöp olup gider.” (Hadid 20) Dünyaya gelen, kendisine ayrılmış olan rolünü oynar ve vakti ...

Detaylar

Üç Aylar Mübarek Gün ve Geceler Dua ve Zikirler

Detaylar

Yunus Emre Dîvânı

      Asırlar boyu gönüllerde yaşayan, ilâhileri mevlidlerde coşkuyla okunup mısraları hatiplere destek olan Yunus Emre, milletlerarası bir şahsiyettir.        Bütün dünya, her millet O’nu bağrına basmıştır.      Herkes O’ndan örnekler vermiştir.      Herkes O’na bakmıştır.     Fakat bu bakışlar daima tek yanlı olmuştur. Dar bir görüşle bakanlar, Yunus’umuzu bütün cephesiyle kavrayamamışlardır.    Hatta bazıları, Yunus’u İslâm dairesinden çıkarıp hümanist bir çevreye nakletme gafletinde bulunmuştur.    Adeta O’nu, Batı standartlarına uydurma çabasına girilmiştir.  “UNESCO” tarafından 1991 yılının ...

Detaylar